Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Assertiviteitstraining: individuele training assertiviteit

Assertiviteitstraining door individuele coaching. Dat is onze specialiteit. Een training die precies op jouw situatie is afgestemd en die past bij jouw persoonlijkheid. Waarin jouw leerdoelen bepalend zijn. Waarbij je leert om assertiever in het leven te staan dan nu het geval is.

Wij verzorgen al jarenlang de training assertiviteit:

 • Voor bedrijven en organisaties in tal van branches
 • Voor particulieren
 • Voor jongeren
 • Assertief leidinggeven: voor leidinggevenden
 • Voor HSP-ers

Assertiviteitstraining

Heb je vragen?

Je wordt niet assertiever door een boek over assertiviteit te lezen. Je leert ook niet zwemmen door af te studeren op water. En wanneer je bang bent om te zwemmen helpt het helemaal niet door af te studeren op zwemangst. Je moet doen, stappen maken, positieve ervaringen opdoen. Wil je de cirkel doorbreken en snel progressie maken? Dat kan door het volgen van een individueel maatwerktraject.  Wil je assertiever worden en daadwerkelijk vooruitgang boeken op jouw leerdoelen?  Natuurlijk heb je nog tal van vragen over de aanpak en prijs. Wanneer je contact met ons opneemt, zetten wij alle mogelijkheden, voorwaarden (en de prijs) op rij!

Neem meteen contact op!

Voor wie?

Onze training assertiviteit is geschikt voor jou wanneer:

 • Je steviger in jouw schoenen wilt staan
 • Zelfverzekerder wilt overkomen
 • Meer zelfvertrouwen wilt ontwikkelen
 • Jouw eigenwaarde wilt ontdekken
 • Meer zelfrespect wilt ontwikkelen
 • Je meer inbreng wilt hebben tijdens gesprekken
 • Je voorkomen wilt dat je dichtklapt tijdens een gesprek
 • Je wilt voorkomen dat anderen over jouw grenzen heengaan
 • Je wilt stoppen om altijd negatief over jezelf te denken en te praten
 • Je wilt stoppen om jezelf altijd te bekritiseren, onderuit te halen of te kleineren
 • Je wilt stoppen altijd in je hoofd bezig te zijn
 • Je kritiek van anderen niet altijd op jezelf wilt betrekken
 • Je je mening duidelijker wilt leren verwoorden
 • Je wilt leren om gemakkelijker op nieuwe situaties af te stappen
 • Je wilt leren om van eigen kracht uit te gaan
 • Je wilt stoppen om steeds bevestiging bij anderen te zoeken
 • Je wilt leren om jezelf meer te waarderen
 • Je soms te bescheiden bent en je meer zou kunnen profileren
 • Je weerbaarder wilt worden tegen dominante personen
 • Je verbaal sterker en mondiger wilt worden
 • Je meer opgewassen wilt zijn tegen bepaalde moeilijke situaties of conflicten

Individuele training

Een vraag die wij vaak krijgen is of de training ook in de groep wordt verzorgd. Het antwoord is: NEE! Wij verzorgen de training door individuele coaching. En daar hebben we de volgende redenen voor:

 • Voor heel veel deelnemers is de drempel erg hoog om te beginnen in een groepstraining
 • Assertiviteitsvraagstukken zijn doorgaans erg persoonlijk: in groepstrainingen is het veel moeilijker om deze te benoemen waardoor het snel een algemeen verhaal wordt (en dan missen we precies het doel)
 • Assertiviteit leer je niet op een training in 1 of 2 dagen maar door te DOEN in de praktijk
 • Assertiviteit is niet zozeer een vaardigheid maar vooral het doorbreken van een vicieuze cirkel
 • Assertiever worden is een verandering en iedere verandering heeft tijd nodig: je moet alles wat je leert in de praktijk kunnen toepassen
 • Individuele training heeft het grootste rendement wanneer het over assertiviteit gaat omdat jouw persoonlijke leerdoelen centraal staan
 • Nog een voordeel: je kunt meteen starten en de training gaat altijd door.

assertiever worden: hoe doe je dat?

 • Duur: hoe lang duurt een training? 

  Een assertiviteitstraining bestaat vaak uit 5 tot 7 sessies. Dat hangt even van jouw situatie af en ook van de leerdoelen die we samen vaststellen. Wil je advies? Bel ons meteen!

 • Hoe gaat het in zijn werk?

  In de eerste sessie diepen we jouw vraag nog wat verder uit om tot zeer concrete leerdoelen te komen. In de tweede sessie komen we tot concrete handvatten en tools. Daarom vinden de eerste twee sessies om de veertien dagen plaats. De overige sessies vinden plaats in een ruimere frequentie. Om de doorbraak vorm te geven is DOEN ook van belang. Dat heeft tijd nodig. Dus aan de slag met de handvatten en op een andere manier met bepaalde situaties leren omgaan.

 • Inhoud

  De inhoud hangt dus af van jouw leerdoelen. Dat bepalen we tijdens een adviesgesprek (globaal) maar tijdens een eerste sessie verfijnd en definitief. Bij De Steven kun je leerdoelen combineren tot één maatwerktraject. Dat voorkomt dat je 35 trainingen moet volgen. Leerdoelen gericht op assertiviteit hebben vaak verwantschap met doelen uit andere trainingen zoals:

  • Communicatietraining: zoals assertiever communiceren
  • Conflicthantering: zoals conflict vermijdend gedrag
  • Persoonlijke effectiviteit: inzicht in jouw kernkwaliteiten en valkuilen (bijvoorbeeld bescheiden en de valkuil onzichtbaar)

45 leerdoelen voor de assertiviteitstraining

Assertiever worden is een te breed begrip. Want waar hebben we het precies over? Misschien vind jij het ook moeilijk om precies te benoemen waarover het gaat. Daarom hebben we tal van leerdoelen uitgewerkt zodat jij je daar een beeld van kunt vormen. Wil je assertiever worden? Dat leerdoel is veel te groot. Belangrijk is om te specificeren waar het bij jou om gaat: wat is jouw doel? Heb je de leerdoelen helder? Dan zal een gerichte training effect hebben! Maar we helpen jou bij het formuleren van deze leerdoelen.

assertiviteitsleerdoelen

Uitleg van de doelstellingen

Hoewel er 45 doelstellingen omschreven staan, hebben ze vaak met elkaar te maken. Er zit verband tussen de doelstellingen. Wie te weinig assertief is, stelt zich vaak ondergeschikt op aan anderen, maakt zich afhankelijk van de ander, maakt zich kleiner dan noodzakelijk (of maakt de ander groter dan nodig is).

Té weinig assertief zijn, heeft te maken met een vicieuze cirkel. Wanneer we bij een intakegesprek vragen: ‘waarom vind je dat je te weinig assertief bent’, krijgen we soms als antwoord: ‘omdat ik te weinig zelfvertrouwen heb’. ‘Maar waarom heb je te weinig zelfvertrouwen’? Antwoord: ‘omdat ik te weinig zelfverzekerd ben’.  En zo draait de cirkel maar door.  De kunst is om jouw doelstelling zo specifiek mogelijk te maken.

 • Assertief, sub-assertief of agressief gedrag: wat is dat?

  Wist je dat iemand die agressief is qua gedrag of communicatie ook niet-assertief is? Wist je dat mensen die brutaal of arrogant zijn of die ferme taal gebruiken als: je moet schijt hebben aan de wereld’, helemaal niet assertief zijn? In een artikel leggen we uit: wat het verschil is tussen assertief, sub-assertief en agressief gedrag.

 • Brutaal of onverschillig? Is dat assertief?

Onderstaand tref je een aantal voorbeelden van leerdoelen voor de training Assertiviteit:

Assertiever worden? Hoe gaat dat?

Wil je assertiever worden? Dat willen heel veel mensen. Maar je wordt niet assertief door er een boek over te lezen. Ook niet door op assertiviteit af te studeren.  Maar hoe dan  wel? 

 • Zwemmen leer je niet op het droge

  Zwemmen leer je ook niet door er veel over te lezen of erover te praten. Autorijden en skiën evenmin. Je moet DOEN!

 • Wie bang is om te zwemmen…………….

  Het heikele punt is vaak: ik zie er tegenop om het zwembad in te gaan. Maar afstuderen op angst gaat je niet helpen. Je bent in dat geval hooguit Angstoloog die precies kan beredeneren waarom je er zo tegenop ziet om het zwembad in te stappen.

Assertiviteitscursus

 • Op de bank…………

  Een voetbalster van 19 jaar werd door de trainer op de bank gezet. Zijn analyse: ze heeft te weinig zelfvertrouwen, is onzeker en maakt fouten. En op die bank werd de vicieuze cirkel alleen maar groter omdat ze wekelijks werd gepasseerd of omdat ze in sommige gevallen uiteindelijk 10 minuten mocht invallen (wat nog veel moeilijker is). Kortom: zelfvertrouwen krijg je niet op de bank. Je moet spelen.

 • Doorbreken van de vicieuze cirkel

  Coaching gericht op assertiviteit is gericht op het doorbreken van de vicieuze cirkel. Om assertiever te worden heb ik zelfvertrouwen nodig. Maar zelfvertrouwen krijg ik door assertiever te zijn.

 • DOEN!

  De Steven heeft de coaching methodiek ontwikkeld die wij DOEN! noemen. Ga DOEN! Neem initiatief, pak de bal. DOEN! is veel effectiever dan alle methodieken met acteur waarin situaties nagespeeld worden. DOEN! brengt je in de praktijk van alledag.

Assertief leidinggeven

Voor leidinggevenden hebben wij een training assertief leidinggeven ontwikkeld zodat je als leidinggevende steviger in jouw schoenen komt te staan.

Assertief leidinggeven

Hoogsensitief? Assertiever worden?

Ben je hooggevoelig? Wil je een assertiviteitstraining volgen?

Ook dan kun je volop bij ons terecht.

Assertiviteit voor HSP-ers 

Ervaren trainers

Onze trainers en coaches hebben succesvolle ervaringen geboekt met assertiviteitstraining bij veel deelnemers! Jouw situatie en leerdoelen staan namelijk centraal en stap voor stap kun je in korte tijd progressie boeken.

Assertiviteit: ervaringen van deelnemers

Hierbij tref je verhalen en ervaringen van deelnemers die bij De Steven een training Assertiviteit hebben gevolgd.

 • ‘Ik dacht dat ik assertief was’

  Hij vond een traject assertiviteit beslist niet noodzakelijk hoewel zijn leidinggevende er nadrukkelijk anders over dacht. Het traject deed hem inzien dat hij in tal van situaties echter geen assertief gedrag vertoonde maar agressief gedrag.
 • ‘Het klopt niet altijd…’

  Annelies had tijdens een individueel coachingstraject kennis gemaakt met assertieve communicatie, een vorm van communiceren waarin je open en eerlijk zegt wat je vindt, denkt en voelt, zonder de ander te kwetsen. De sessie daarop gaf zij al aan dat het niet altijd klopt. Het zat haar duidelijk hoog dat het geleerde niet in haar privésituatie had gewerkt. Wat was er gebeurd? Haar schoonmoeder, 85 jaar met een klein AOW-tje, was woensdagmiddag na de markt bij haar op de thee gekomen en had van haar spaarcentjes gevulde koeken meegenomen. Nou lust Annelies veel koeken, maar deze dus echt niet! Ze heeft het niet over haar hart kunnen verkrijgen om dit open en eerlijk te zeggen en heeft een leugentje om bestwil verzonnen. Dus, het klopt niet altijd…? Annelies heeft het verschil tussen eerlijk en assertief in de praktijk ervaren. Het zijn twee aparte begrippen met wel veel raakvlakken.
 • ‘Aanspreken levert wat op’

  Hans kwam er in het traject achter dat hij zich regelmatig subassertief gedroeg, zich wegcijferde ten behoeve van zijn collega’s, veel van hun pikte en zijn ongenoegen hierover niet uitte. Hij nam dit mee naar huis, was snel aangebrand als zijn kinderen weer eens niet luisterden. Hij voelde zich vaak ‘opgefokt’ en moe. Hans was aan het binnenvetten en aan het opkroppen. Samen met Hans hebben we gezocht naar een manier om zich meer te leren uiten, zijn collega’s meer aan te spreken op hun gedrag. Tot zijn eigen verbazing bleek dat hij juist meer gewaardeerd werd door zijn collega’s dan voorheen. En ook het thuisfront was blij met zijn eerlijker en evenwichtiger gedrag.
 • 'Ik heb geen probleem, oh nee hoor!'

  Hij zat echter vol frustratie. Al snel kwamen er twee oorzaken boven tafel: hij had veel verantwoordelijkheden terwijl hij geen beslissingen mocht nemen. Maar veel dieper zat zijn neiging om de schuld voor zijn gedrag bij zijn omgeving neer te leggen. Toen dat kwartje was gevallen ging het snel.
 • ‘Mijn zelfvertrouwen is erg vergroot’

  In het begin was ik eigenlijk best negatief over mijn werk en werkomgeving. Ik werd niet begrepen door mijn leidinggevende en mijn collega’s waren regelmatig aan het klagen. Dat was voor mij ergerlijk en ik vond mijn werk steeds minder leuk. Gewoon zeggen wat je van de situatie vind tegen je leidinggevende en je collega’s lijkt heel gemakkelijk maar daar had ik het huiswerk van de trainer/coach wel voor nodig als stok achter de deur. Assertiviteit heeft voor mij geen negatieve klank meer en door meer voor mezelf op te komen is mijn zelfvertrouwen erg vergroot. In de evaluatie met mijn leidinggevende konden we samen concluderen dat ik van negatief gestemd positief geworden ben en de kartrekker op de afdeling ben geworden die niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen op durft komen.

Doe de assertiviteitstest

Hoe assertief ben jij?

Deze test geeft op 15 elementen inzicht hoe je reageert op situaties binnen jouw leefomgeving.

Je kunt de test online doen en je krijgt de uitslag in de mailbox.

Doe de assertiviteitstest

Drenthe en Utrecht: trainingslocatie

De Steven heeft een tweetal trainingslocaties namelijk: Drenthe: Hoogeveen en Utrecht: Amersfoort.

Geheel Nederland

Incompany trainingen voeren we uit in geheel Nederland: Brabant, Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland.

Online coaching

Wij verzorgen ook online training & coaching via skype, zoom of teams. Ook wanneer je verder weg woont kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Klanten van ons komen ook uit België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Curaçao, Israël, Duitsland, Colombia etc.

Jouw leerdoelen staan centraal!

Wij combineren meerdere leerdoelen tot één training. Het voorkomt dat je 35 trainingen moet volgen en het bespaart je dus gewoon tijd en geld.

Bovendien is het rendement van de training veel hoger omdat de training op jou is afgestemd.

Voor bedrijven en particulieren

Wij werken voor organisaties en bedrijven maar ook voor particulieren in heel Nederland.

Hulp van onze trainingsadviseur

Hulp nodig bij het formuleren van leerdoelen? Of hulp nodig om de juiste training te vinden? Bel dan met onze trainingsadviseur.

Adviesgesprek met onze trainers of coaches?

Wil je een adviesgesprek met onze trainers of coaches? Dat kan live te Amersfoort of Hoogeveen. Maar online kan natuurlijk ook.

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak!

Contact

Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.