Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Gedragsverandering bij gemeenten overheid

Gedragsverandering bij gemeenten en overheid en een andere houding is noodzakelijk wil men aansluiten bij de veranderende rol van de overheid. Daarbij valt te denken aan een open mindsetting, veranderingsbereidheid, gericht op maatwerk en minder bureaucratisch.

Gedragsverandering

Gedragsverandering gemeenten en overheidTijdens een workshop gericht op organisatieontwikkeling stelden we een driehonderd ambtenaren de vraag: welke gedragsverandering is dan noodzakelijk? De gedragsverandering die aangeduid werd kunt u vinden in een drietal publicaties:

 • afscheid van hiërarchische vorm van leidinggeven bij de overheid en gemeenten
 • coachend leiderschap noodzakelijk bij overheid
 • cultuurverandering en cultuuromslag nodig bij overheid

Cultuurverandering gemeenten en overheid

Andere gedragsaspecten

 • Consequent handelen

  Onder consequent handelen verstaat men: zeggen wat je doet maar vooral ook doen wat je zegt. discipline, staan voor wat je zegt en niet in tal van situaties weer gaan draaien, een lijn inzetten of een visie uitdragen en er ook naar handelen.

 • Daadkracht en duidelijkheid

  Medewerkers verwachten van de leiding daadkracht en duidelijkheid. Daarmee bedoelt men:

  • Keuzes durven maken en ervoor staan
  • Verantwoordelijkheid nemen
  • Zakelijk en bedrijfsmatig werken
  • Zaken concreet durven maken
  • Besluit is besluit: niet terugkomen op zaken
  • De leiding moet duidelijker aangeven waar ze naar toe willen,
  • Doorpakken
  • Duidelijke visie en duidelijke kaders aangeven
  • Durven zeggen wanneer iets niet kan
  • Leiding moet duidelijkheid geven over grenzen en taken
 • Gericht op maatwerk: korte lijnen en minder bureaucratie

  Een andere vorm van gedragsverandering werd aangeduid als maatwerk, korte lijnen en minder bureaucratie. Daarmee bedoelt men:

  • Ambtelijke molens kunnen sneller en korter
  • Balans zoeken tussen maatwerk en regels
  • Creatief denken out of the box: niet alleen gebaande paden
  • Meer durven afwijken van vaste patronen
  • Meer een eigen weg bewandelen
  • Minder regels en meer kaders
  • minder van achter je bureau alles bedenken maar de maatschappij ingaan
  • Ruimte geen binnen de regels die er zijn
  • Meer zichtbaar zijn (uit onze ivoren torens treden)
  • Niet als ambtenaar overkomen maar tussen de mensen staan
  • Niet altijd naar de regeltjes kijken: meer praktisch denken in mogelijkheden
  • Zaken praktisch insteken, niet teveel in regeltjes blijven hangen
  • Hoofdlijnen in oog houden
 • Een open mindset, open houding, er naast staan

  Ook een belangrijke gedragsverandering die benoemd werd is: een open mindsetting en een open houding richting elkaar en richting de burger. Daarmee bedoelt men het volgende:

  • Dejuridisering en meer het gesprek aangaan of via mediation de zaken oplossen
  • Denken in mogelijkheden in plaats van denken in problemen
  • denken vanuit de klant: cultuuromslag
  • Discussies op stoeptegelniveau
  • Gelijkwaardige rol accepteren
  • In gesprek gaan
  • Informeren van de klanten
  • Inleven, inlevingsvermogen en empathie
  • Interesse in elkaar
  • Juiste attitude
  • Juiste houding
  • Klantgericht denken
  • Luisteren (kan naar klant zijn maar ook naar werkvloer)
  • Meedenken met klant maar ook met collega/s /processen
  • Mensen correct benaderen
  • Open communicatie
  • Oplossingsgericht werken
  • Participatie burger
  • Positieve open houding
  • Respect voor andermans opvattingen en voor elkaar
  • Toegankelijkheid
  • Toewijding
  • Vraaggerichte houding
  • Bereidwillig
  • Beter naar elkaar luisteren en naar de burger
  • Burgerparticipatie

Veranderingsbereidheid bij overheidsorganisaties

Openstaan voor verandering, veranderingsbereidheid bij de leiding is een voorwaarde bij overheid en gemeenten wil men aansluiten bij de veranderende rol van de overheid die maatschappelijk gevraagd wordt.

 • Openstaan voor veranderingen: wat is dat?

  Tijdens de workshop gericht op organisatieontwikkeling stelden we de vraag aan 300 ambtenaren: wat verstaat u onder veranderingsbereidheid? We kregen de volgende antwoorden:

  • Goed op de hoogte blijven van veranderingen
  • Inspelen op veranderingen
  • Ja zeggen, het kan wel: alleen op een alternatieve, andere manier
  • Mee gaan in veranderingen
  • Meebewegen
  • Meegaan met tijdgeest
  • Ontwikkelingen bijhouden
  • Open staan voor andere standpunten en meningen en hier ook wat mee doen
  • Open staan voor nieuwe ideeën
  • Open staan voor wat de burger vraagt
  • Openstaan voor initiatieven van klanten vanuit de samenleving
  • Oren en ogen openhouden
  • Out of the box denken
  • Stimuleren veranderingsgezindheid: (oude) durven loslaten
  • Toetsen aan het bedrijfsleven waar dit kan
  • Trends zien
  • Verandering in denken (wegnemen vooroordelen)
  • Veranderingen tijdig zien aankomen
  • Weten wat er speelt, waar iemand mee bezig is, praten over ontwikkelingen
  • Wil om veranderen

Training en coaching

De Steven verzorgt training en coaching bij overheid en gemeenten.

Training en coaching


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Webinar terugkijken: ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Wil je de webinar terugkijken over het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten? Onderwerpen:

 • Wat is talent?
 • Wat zijn kernkwaliteiten?
 • Indeling van kwaliteiten
 • Zelfvertrouwen en kwaliteiten
 • Kwaliteiten in de koelkast
 • Jouw kwaliteiten ontdekken

Schrijf je meteen in en na betaling van € 12,50 krijg je meteen toegang.

Webinar kwaliteiten

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.