Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Overtuigen en beïnvloeden: vergroot jouw invloed!

Overtuigen en beïnvloeden: wil je dat leren? Wil je jouw communicatieve vaardigheden zo verbeteren dat anderen gemakkelijker meegaan in jouw boodschap? In dit artikel ga ik in op de technieken die horen bij overtuigen en beïnvloeden.

Overtuigingskracht ontwikkelen?

Overtuigen en beïnvloeden: wat is dat?  Wat er vaak mee bedoeld wordt is dat je in jouw boodschap zo krachtig overkomt dat je
 • anderen meeneemt
 • anderen kunt overtuigen van jouw boodschap
 • anderen de juistheid van jouw argumenten laat inzien zodat ze jouw mening delen of jouw advies overnemen
 • anderen doet geloven dat jouw mening steekhoudend is

Wil je leren om overtuigend te communiceren? Is jouw leerdoel om te werken aan positieve communicatie waardoor je meer overtuigingskracht ontwikkelt? Overtuigend communiceren en de boodschap positief overbrengen en ontvangen is te leren. Het vraagt inzicht en kennis van communicatietechnieken en jouw communicatieve vaardigheden kunnen zeker verder doorontwikkeld worden.

Overtuigen en beïnvloeden

Doe de communicatietest!

Bij De Steven kun je een communicatietest doen om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en valkuilen, wanneer het over communicatie gaat.

Zo krijg je inzicht in jouw communicatie-ontwikkeldoelen!

Meer informatie

Communicatietraining

Wil je een training volgen om jouw communicatievaardigheden te ontwikkelen?

 • individuele communicatietraining
 • teamtraining communicatie verbeteren

Communicatietraining

Wat is overtuigen en beïnvloeden?

Impact omschrijf ik als:

 • Je hebt overtuigingskracht en wanneer jij iets vertelt, heeft dat een positieve uitwerking of effect
 • Je kunt jouw ideeën op verschillende manieren verwoorden
 • Je kunt een helder betoog houden en de argumenten op de juiste wijze naar voren brengen
 • Je kunt goed omgaan met bezwaren
 • Je streeft  naar win-win situaties
 • Je brengt de boodschap op een positieve wijze over en je ontvangt de boodschap van de ander positief
 • Je beheerst de invloedvaardigheden: overreden, stellen, inspireren en overbruggen
 • Je komt geloofwaardig over en je bent echt en oprecht!
 • Je stemt jouw communicatie af op de behoeften van de ander
 • Je kunt je goed verplaatsen in de gedachten en belevingswereld van de ander
 • Je benoemt vooral gezamenlijke belangen
 • Je kent jouw grenzen en je dramt niet door of je overrulet de ander niet

Wanneer heb je het nodig?

Op zich kan iedereen gemak hebben van anderen goed kunnen overtuigen of beïnvloeden. Overtuigend communiceren is belangrijk in elke functie, in elke relatie. Maar natuurlijk geldt dit in het bijzonder in leidinggevende functies, in adviesfuncties, in commerciële functies (wat dacht je van de verkoper, accountmanager)! Ook voor de voorzitter van de vergadering is overtuigen en beïnvloeden van belang om iets gedaan te krijgen of om een voorstel met de meerderheid van stemmen er doorheen te loodsen.

Misverstand

Toch bestaat er veel misverstand over de vaardigheid overtuigen en beïnvloeden.  Het lijkt er soms op alsof je na het volgen van de training slechts op een knopje hoeft te drukken en de ander vaart mee op jouw boodschap of de ander gaat mee in jouw voorstel. De vraag is echter of dat de bedoeling is omdat het veel meer lijkt op doordrukken, bewerken, druk uitoefenen, omverpraten, ompraten,  opdringen of overreden. En daar zit meteen het misverstand dat ik graag gelijk recht wil zetten. Het woord overtuigen komt uit de scheepvaart. Wanneer het schip overtuigd werd, werd er te veel zeil bijgezet waardoor het schip in de problemen kwam. Kortom: overtuigen of beïnvloeden heeft niets te maken met  manipuleren, je gelijk halen, je mening opleggen of doordrukken. Sterker nog: het staat er wars van!

Overtuigend overkomen

Overtuigend overkomen is een leerdoel die voor meerdere trainingen kan gelden. Het is belangrijk in tal van functies. Of je nu leidinggevende bent, verkoper, HRM adviseur, juridisch adviseur: ieder wil graag met overtuiging zijn/haar boodschap overbrengen. De Steven is specialist in communicatietraining! We stellen voor je een maatwerktraining samen die precies bij je aansluit. Neem gerust contact met ons op!

Ontwikkel overtuigingskracht

Beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht

Beïnvloedingsvaardigheden (invloedvaardigheden) en overtuigingskracht gaan vaak hand in hand om andere mensen te overtuigen. Ik noem een paar  aspecten die belangrijk zijn.

 • Overtuigend en zelfverzekerd overkomen

  Overtuigend en zelfverzekerd overkomen is belangrijk. Dat geldt wanneer je een presentatie moet houden maar dat geldt ook wanneer je een voorstel doet tijdens de vergadering of het werkoverleg. Overtuigd zijn van jezelf, zelfvertrouwen uitstralen is van belang. Wanneer je aarzelend en schuchter overkomt, heeft jouw voorstel te weinig kracht. Maar overtuigend overkomen is geen kunstje of trucje. Het heeft ook te maken met een kernkwaliteit en die noem ik overtuigend. Past die kwaliteit bij jou? Dan zijn de vaardigheden gemakkelijk aan te leren!

 • Een betrouwbaar en krachtig verhaal

  Je hebt je goed voorbereid en inhoudelijk kom je beslagen ten ijs. Je laat zien dat jouw verhaal zoden aan de dijk zet, waar je ook zelf achter kunt staan. Dat betekent dat je een betrouwbaar verhaal hebt. En betrouwbaar betekent dat jouw verhaal steekhoudend is en klopt.

 • Het gesprek aangaan: LSD

  Het gesprek aangaan betekent luisteren, samenvatten en doorvragen. Je stelt open vragen, je staat open voor feedback, je laat mensen nadenken over jouw voorstel zodat ze er zelf een oordeel over kunnen vormen. Je zorgt ondertussen dat je antwoord hebt op gestelde vragen. Juist door de mensen te laten nadenken, zelf conclusies te laten trekken komen zij zelf tot keuzes.

 • Respect voor andere meningen

  Je hebt respect voor ieders mening. Ook al denk je er anders over: anderen voelen als het ware dat je ze niets opdringt.

Commitment

Wie een ander kan overtuigen, verwerft commitment. Dat betekent dat mensen zich committeren aan wat je vertelt, niet omdat ze dat moeten doen maar omdat ze erachter staan en zich intrinsiek achter jouw voorstel scharen. Wie kan overtuigen en beïnvloeden,  is dus in staat om commitment te verwerven en draagvlak te creëren.

Commitment

De boodschap positief of negatief overbrengen

Het is van groot belang om te bedenken wat jouw doel is voordat je iets zegt. Wil je dat Merel de kamer opruimt? Ben je van mening dat het een toegevoegde waarde zou zijn wanneer jouw bedrijf de levertijd van de producten versnelt? Dan staat of valt jouw bedoeling met de wijze waarop je dit overbrengt op de ander. Voorbeelden:

Overdrijven: woorden als 'ongelofelijk' vermijden, duidelijk vertellen wat je wilt

 • ‘Merel, ik vind het een ongelofelijke rotzooi in de kamer. Ik wil dat je je spullen opruimt.’:
 • ‘Merel, zullen we voortaan onze eigen spullen opruimen zodat de kamer er altijd netjes uitziet?’

Veralgemeniseren

 • ‘Onze klanten zijn beslist niet tevreden over de levertijd van onze producten’
 • ‘Er zijn een aantal klanten die voor een concurrent zouden kiezen wanneer we de levertijd niet versnellen’

Overtuigingskracht ontwikkelen

Anderen erbij betrekken

 • ‘Als ik een kans krijg vertrek ik, ik ben ontevreden over de gang van zaken’
 • ‘Meerdere collega’s (ik noem liever geen namen) solliciteren op dit moment uit onvrede’

Aanspreken op de persoon i.p.v. op gedrag:

 • ‘Je bent ondeugend’
 • ‘Het is ondeugend dat …’

Afzwakken van de boodschap

 • voorbijgaan aan de eigen gevoelens
 • verkleinwoorden of verachtende woorden gebruiken
 • wollig taalgebruik

Impact vergroten: wat is impact?

Impact wordt nog weleens gepresenteerd als zijnde een competentie. En dan lijkt het erop dat je door wat oefening kunt leren om meer impact te krijgen. Lees mijn artikel over impact!

Impact

Boodschap negatief of positief ontvangen

Naast het feit dat je de boodschap negatief kunt overbrengen, is het ook mogelijk om de boodschap negatief te ontvangen. Dat gebeurt door een defensieve houding.

Ja maar...........

‘Merel, zullen we voortaan onze eigen spullen opruimen zodat de kamer er altijd netjes uitziet?’

 • ‘Ja, maar Floor ruimt haar spullen ook nooit op.’ (negatieve reactie)
 • ‘Ik zal mijn spullen opruimen, zal ik Floor vragen of ze me helpt?’ (positieve reactie)

Harde reactie vanuit teleurstelling

‘Er is een aantal klanten die voor een concurrent zouden kiezen wanneer we de levertijd niet versnellen’.

 • ‘Nou, dan vertrekken ze maar, er zijn er nog genoeg die wel tevreden zijn over de levertijd’ (negatieve reactie)
 • ‘Weet je ook om welke klanten dat gaat? Wellicht kunnen we er iets op bedenken om te voorkomen dat ze weggaan!’ (positieve reactie)

Terugkaatsen

‘Ik vind de sfeer op de afdeling onplezierig want….’

 • ‘Ja dat begrijp ik best maar kijk ook eens naar jezelf’ (negatieve reactie)
 • ‘Wat zou ik er naar jouw mening aan kunnen bijdragen om die sfeer te verbeteren?’ (positieve reactie)

Niets zeggen.........

Als ik een kans krijg vertrek ik, ik ben ontevreden over de gang van zaken’

 • Je zegt niets en denkt: ‘Laat maar gaan, als het kan zo gauw mogelijk’ (negatieve reactie)
 • ‘Kun je me aangeven waarover je ontevreden bent? Misschien is het op te lossen.’ (positieve reactie)

Training communicatie en gesprekstechnieken

Wil je een training communicatie en gesprekstechnieken volgen?

Communicatietraining

Testen, webinars en E-book

Bekijk onze webshop waar je tal van aanbiedingen treft zoals:

 • Webinar over persoonlijke communicatie
 • E-book over authentiek communiceren (in PDF)
 • Communicatietest

ebook communicatie

Webshop De Steven

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.