Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Overtuigen en beïnvloeden: kunt u dat ook leren?

Overtuigen en beïnvloeden: wilt u dat leren? Wilt u uw communicatieve vaardigheden zo verbeteren dat anderen gemakkelijker meegaan in uw boodschap? In dit artikel gaan we in op de technieken die horen bij overtuigen en beïnvloeden.

Overtuigen en beïnvloeden

Betekenis en definitie: wat is het precies?

Overtuigen en beïnvloeden: wat is dat?  Wat er vaak mee bedoeld wordt is dat u in uw boodschap zo krachtig overkomt dat u anderen meeneemt, overtuigd van uw boodschap. U laat anderen de juistheid van uw argumenten inzien zodat ze uw mening delen of uw advies overnemen. U doet anderen geloven dat uw mening steekhoudend is en u wendt uw invloed zodanig aan dat een ander meegaat in uw boodschap. We noemen enkele gedragskenmerken:

 • U stemt uw communicatie af op de behoeften van de ander
 • U kunt u goed verplaatsen in de gedachten en belevingswereld van de ander
 • U benoemt vooral gezamenlijke belangen
 • U kent uw grenzen en u dramt niet door of u overrulet de ander niet
 • U kunt uw ideeën over verschillende manieren verwoorden
 • U kunt een helder betoog houden en de argumenten op de juiste wijze naar voren brengen
 • U kunt goed omgaan met bezwaren
 • U streeft  naar win-win situaties
 • U brengt de boodschap op een positieve wijze over en u ontvangt de boodschap van de ander positief
 • U beheerst de invloedvaardigheden: overreden, stellen, inspireren en overbruggen

Uw invloed vergroten

Overtuigingskracht ontwikkelen? Lees hier de stappen om uw invloed te vergroten!

Uw invloed vergroten

Wanneer hebt u het nodig?

Op zich kan iedereen gemak hebben van anderen goed kunnen overtuigen of beïnvloeden. Overtuigend communiceren is belangrijk in elke functie, in elke relatie. Maar natuurlijk geldt dit in het bijzonder in leidinggevende functies, in adviesfuncties, in commerciële functies (wat dacht u van de verkoper, accountmanager)! Ook voor de voorzitter van de vergadering is overtuigen en beïnvloeden van belang om iets gedaan te krijgen of om een voorstel met de meerderheid van stemmen er doorheen te loodsen.

Misverstand

Toch bestaat er veel misverstand over de vaardigheid overtuigen en beïnvloeden.  Het lijkt er soms op alsof u na het volgen van de training slechts op een knopje hoeft te drukken en de ander vaart mee op uw boodschap of de ander gaat mee in uw  voorstel. De vraag is echter of dat de bedoeling is omdat het veel meer lijkt op doordrukken, bewerken, druk uitoefenen, omverpraten, ompraten,  opdringen of overreden. En daar zit meteen het misverstand dat we graag gelijk recht zetten. Het woord overtuigen komt uit de scheepvaart. Wanneer het schip overtuigd werd, werd er teveel zeil bijgezet waardoor het schip in de problemen kwam.

Kortom: overtuigen of beïnvloeden heeft niets te maken met  manipuleren, je gelijk halen, je mening opleggen of doordrukken. Sterker nog: het staat er wars van!

Commitment

Wie een ander kan overtuigen, verwerft commitment. Dat betekent dat mensen zich committeren aan wat u vertelt, niet omdat ze dat moeten doen maar omdat ze er achter staan en zich intrinsiek achter uw voorstel scharen. Wie kan overtuigen en beïnvloeden  is dus in staat om commitment te verwerven en draagvlak te creëren.

Commitment

Beïnvloedingsvaardigheden en overtuigingskracht

Beïnvloedingsvaardigheden (invloedvaardigheden) en overtuigingskracht gaan vaak hand in hand om andere mensen te overtuigen. We noemen een paar  aspecten die belangrijk zijn.

 • Overtuigend en zelfverzekerd overkomen

  Overtuigend en zelfverzekerd overkomen is belangrijk. Dat geldt wanneer u een presentatie moet houden maar dat geldt ook wanneer u een voorstel doet tijdens de vergadering of het werkoverleg. Overtuigend zijn van uzelf, zelfvertrouwen uitstralen is van belang. Wanneer u aarzelend en schuchter overkomt, heeft uw voorstel te weinig kracht. Maar  wie overtuigend overkomen is geen kunstje of trucje. Meer weten over overtuigend en zelfverzekerd overkomen?

 • Een betrouwbare en krachtig verhaal

  U hebt u goed voorbereid en inhoudelijk komt u beslagen ten ijs. U laat zien dat uw verhaal zoden aan de dijk zet waar u ook zelf achter kunst staan.  Dat betekent dat u een betrouwbaar verhaal hebt. En betrouwbaar betekent dat uw verhaal steekhoudend is en klopt.

 • Het gesprek aangaan: LSD

  Het gesprek aangaan betekent luisteren, samenvatten en doorvragen. U stelt open vragen, u staat open voor feedback, u laat mensen nadenken over u w voorstel zodat ze er zelf een oordeel over kunnen vormen. U zorgt ondertussen dat u antwoord hebt op gestelde vragen. Juist door de mensen te laten nadenken, zelf conclusies te laten trekken komen zij zelf tot keuzes.

 • Respect voor andere meningen

  U hebt respect voor ieders mening. Ook al denkt u er anders over: anderen voelen als het ware dat u ze niets opdringt.

Overtuigingskracht: overtuigend en positief leren communiceren

Overtuigingskracht: wilt u overtuigend overkomen? Wilt u leren om overtuigend te communiceren? Is uw leerdoel om te werken aan positieve communicatie waardoor u meer overtuigingskracht ontwikkelt? Gerichte training kan u daarbij helpen. Overtuigend communiceren en de boodschap positief overbrengen en ontvangen is te leren. Het vraagt inzicht en kennis van communicatietechnieken en de communicatieve vaardigheden kunnen zeker verder doorontwikkeld worden.

Overtuigingskracht is een competentie

Overtuigingskracht ontwikkelen

De boodschap positief of negatief overbrengen

Het is van groot belang om te bedenken wat uw doel is voordat u iets zegt. Wilt u dat Merel de kamer opruimt? Bent u van mening dat het een toegevoegde waarde zou zijn wanneer uw bedrijf de levertijd van de producten versnelt? Dan staat of valt uw bedoeling met de wijze waarop u dit overbrengt op de ander. Voorbeelden:

Overdrijven: woorden als ongelofelijk vermijden, duidelijk vertellen wat je wilt

 • ‘Merel, ik vind het een ongelofelijke rotzooi in de kamer. Ik wil dat je je spullen opruimt.’:
 • ‘Merel, zullen we voortaan onze eigen spullen opruimen zodat de kamer er altijd netjes uitziet?’

Veralgemeniseren

 • ‘Onze klanten zijn beslist niet tevreden over de levertijd van onze producten’
 • ‘Er zijn een aantal klanten die voor een concurrent zouden kiezen wanneer we de levertijd niet versnellen’

Anderen erbij betrekken

 • ‘Als ik een kans krijg vertrek ik, ik ben ontevreden over de gang van zaken’
 • ‘Meerdere collega’s (ik noem liever geen namen) solliciteren op dit moment uit onvrede’

Aanspreken op de persoon i.p.v. op gedrag:

 • ‘Je bent ondeugend’
 • ‘Het is ondeugend dat …’

Afzwakken van de boodschap

 • voorbijgaan aan de eigen gevoelens
 • verkleinwoorden of verachtende woorden gebruiken
 • wollig taalgebruik

Overtuigend overkomen

Overtuigend overkomen is een leerdoel die voor meerdere trainingen kan gelden. Het is belangrijk in tal van functies. Of u nu leidinggevende bent, verkoper, HRM adviseur, adviseur: ieder wil graag met overtuiging zijn/haar boodschap overbrengen. De Steven is specialist in communicatietraining! We stellen voor u een maatwerktraining samen die precies bij u aansluit. Neemt u gerust contact met ons op!

Contact

Boodschap negatief en positief ontvangen

Naast het feit dat we de boodschap negatief kunnen overbrengen is het ook mogelijk om de boodschap negatief te ontvangen. Dat gebeurt door een defensieve houding.

Ja maar...........

‘Merel, zullen we voortaan onze eigen spullen opruimen zodat de kamer er altijd netjes uitziet?’

 • ‘Ja, maar Floor ruimt haar spullen ook nooit op.’ (negatieve reactie)
 • ‘Ik zal mijn spullen opruimen, zal ik Floor vragen of ze me helpt?’ (positieve reactie)

Harde reactie vanuit teleurstelling

‘Er is een aantal klanten die voor een concurrent zouden kiezen wanneer we de levertijd niet versnellen’.

 • ‘Nou, dan vertrekken ze maar, er zijn er nog genoeg die wel tevreden zijn over de levertijd’ (negatieve reactie)
 • ‘Weet je ook om welke klanten dat gaat? Wellicht kunnen we er iets op bedenken om te voorkomen dat ze weggaan!’ (positieve reactie)

Terugkaatsen

‘Ik vind de sfeer op de afdeling onplezierig want….’

 • ‘Ja dat begrijp ik best maar kijk ook eens naar jezelf’ (negatieve reactie)
 • ‘Wat zou ik er naar jouw mening aan kunnen bijdragen om die sfeer te verbeteren?’ (positieve reactie)

Niets zeggen.........

Als ik een kans krijg vertrek ik, ik ben ontevreden over de gang van zaken’

 • U zegt niets en denkt: ‘Laat maar gaan, als het kan zo gauw mogelijk’ (negatieve reactie)
 • ‘Kun je me aangeven waarover je ontevreden bent? Misschien is het op te lossen.’ (positieve reactie)

Leerdoelen training communicatie

We hebben nog veel meer leerdoelen voor de communicatietraining voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken van alle persoonlijke leerdoelen.

Leerdoelen communicatietraining

Training communicatie

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Coach Jan Stevens

 

 


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Webinar terugkijken: ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Wil je de webinar terugkijken over het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten? Onderwerpen:

 • Wat is talent?
 • Wat zijn kernkwaliteiten?
 • Indeling van kwaliteiten
 • Zelfvertrouwen en kwaliteiten
 • Kwaliteiten in de koelkast
 • Jouw kwaliteiten ontdekken

Schrijf je meteen in en na betaling van € 12,50 krijg je meteen toegang.

Webinar kwaliteiten

Meer informatie


 

Zomeraanbieding: persoonlijk ontwikkelpakket

Wil je deze zomer gebruiken als rustmoment om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling? Dan is dit voor jou een unieke kans.

Actie van 16 juni t/m 31 juli 2021: 3 e-books over persoonlijke ontwikkeling! Van € 56,85 voor € 39,95.

Zomeraanbieding

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.