Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Visionair leiderschap? Ben jij visionair?

Ben jij een visionair? Weet je dat dit een talent is? Ben je een visionair leider? En wat is visionair leiderschap precies? Nou, je ziet het al. Tal van vragen waarop ik een antwoord wil geven.

Wat betekent visionair?

Het woord visionair komt van visioen. Een visionair denkt in visioenen of heeft een visioen. Ik ben bijbels opgevoed, dus de eerste gedachte die dan bij mij bovenkomt is: ‘uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen’.
Daarmee duid ik wat het is. Een visionair is een ziener. Hij/zij ziet dingen die er niet zijn, die anderen dan ook niet zien. Hij/zij heeft een sterke verbeeldingskracht en hij/zij kan:

 • De tijdgeest duiden
 • Zich inbeelden hoe de ontwikkelingen eruit gaan zien
 • Zich voorstellen waar je naar toe moet als persoon of als organisatie

In Bijbelse zin was de ziener vaak profeet. Iemand met profetische gaven die de toekomst voorspelde. En loop hier nu niet te hard bij weg in de trant van ‘daar heb ik niks mee’. Want ik denk dat de visionair een tweelingbroer of tweelingzus van de missionaris is. Het woord missie komt uit het latijn van het woord missio. Van oorsprong heeft een missie te maken met een missionaris of gezant die een bepaalde taak of roeping had te volbrengen.

Visionair is leiderschapskwaliteit

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Visie,- missie- en strategieontwikkeling: wij coachen je graag!

Visieontwikkeling, formuleren missie, doelstellingen of strategie: zoek je begeleiding, training of coaching? Dan ben je bij ons aan het goede adres voor:

visie en strategie: training en coaching

Wat is visionair leiderschap?

Een visionair leider is een ziener en loopt vaak voorop en is zijn de tijd vooruit. Hij/zij heeft een sterk onderscheidend vermogen en stelt van daaruit prioriteiten. Visionairs worden vaak geraadpleegd door anderen om wijsheid en raad.
De visionaire leider weet wat hij/zij wil bereiken maar hij/zij weet ook waarom dat zo is. Visie en missie horen bij elkaar. Waar de visie gaat over wat we zouden willen, daar gaat de missie over waarom we er zijn. En dan raak je wat mij betreft ook een aantal kernwaarden van jouw organisatie. Waarom zijn we er? Zijn we er alleen om:

 • Geld te verdienen
 • Zoveel mogelijk winst te maken
 • Onze economische gedrevenheid vorm te geven

Of heeft onze organisatie nog andere waarden? Dat hoort vind ik wel bij modern leiderschap. Ik druk het zo uit: ‘zonder geld gaat het niet, maar het gaat nooit alleen om geld’. Geld biedt continuïteit, maar als organisatie kun je ook andere waarden hebben:

 • Duurzaamheid
 • Saamhorigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Betekenis
 • Zinvol werk

Training of coaching

Visie en strategieontwikkeling voeren wij uit door een gerichte training voor leidinggevenden (individueel of in de groep) of door coaching van jouw managementteam, directie gericht op organisatieontwikkeling.

Training voor leidinggevenden (hoger kader)

De training visie- en strategieontwikkeling is bestemd voor leidinggevenden, directies of ondernemers. Je bent leidinggevende en in jouw functie heb je te maken met visie- en strategieontwikkeling. Je wilt jouw vaardigheden en inzichten vergroten wanneer het gaat om de lijnen voor jouw organisatie en/of afdeling verder uit te zetten. Hoe ontwikkel je visie? Hoe zet je dat om in strategie en doelstellingen? Wij verzorgen de training of cursus visie en strategie middels een maatwerktraject. Wil je inzicht in mogelijke leerdoelen inzake visie, strategie voor directies, ondernemers en managers?

Organisatieontwikkeling

De Steven kan jou in het kader van organisatieontwikkeling helpen om de visie en strategie van jouw organisatie nader te definiëren. Wat is de missie van jouw organisatie? Waar wil je over een aantal jaren staan?

Kaders

 • Wat is de missie van jouw organisatie?
 • Waar wil je over een aantal jaren staan?
 • Wat is jouw visie?
 • Wat zijn de kernwaarden van jouw organisatie?
 • Wat zijn de sterke punten van jouw organisatie?
 • Wat ervaar je als zwakke punten van jouw organisatie?
 • Het gebruik van de swot-analyse: strong points, weak points, threats, opportunities

Behoefte aan visionair leiderschap

Er is behoefte aan visionair leiderschap in deze tijd. Wie dat vaststelt? In dit geval zeg ik het! Is dat uit onderzoek gebleken dan? Nee, gelukkig niet! Als er ooit een marktonderzoek was gehouden naar de behoefte aan mobiele telefoons, dan had iedereen ‘nee’ ingevuld. En toch voorziet het in een behoefte.
Ik meen dat we wat teveel onderzoeken en dat we teveel willen onderbouwen op basis van rationele argumenten. Maar ook al heb je alles onderbouwd, dan kun je nog een verkeerd fundament hebben.

Ook in het politieke landschap is er wat mij betreft te weinig visionair leiderschap. We sturen op modellen, meten is weten en we baseren ons op tal van onderzoeken. Maar we hebben juist in deze tijd zieners nodig die verbinden en niet verdelen, die samenbinden en niet uiteendrijven.

Visionair leiderschap

Leerdoelen visie, missie en strategie ontwikkelen

Visie, missie en strategie ontwikkelen. Een leerdoel voor de directie, ondernemers maar ook voor managers of jouw managementteams is om de visie van jouw organisatie te formuleren evenals de missie, strategie en doelstellingen.

Leerdoelen training visie, missie en strategie

Praktisch

 • De Steven heeft een pragmatische aanpak wanneer het over ‘visie en strategieontwikkeling’ gaat. Wij ontwikkelen geen academisch pronkstuk dat in de kast verdwijnt. Aan het eind van het traject ligt er een eindproduct dat praktisch te benutten is. Onze slogan: wanneer de conciërge het niet begrijpt, is het overbrengen van de visie niet gelukt.
 • Wij gaan samen met jou een dagje de hei op. Jij doet het werk, wij begeleiden, geven richting aan de gesprekken. Jij werkt het uit, wij geven feedback.

Willen, kunnen en zijn

Leiderschap gaat om de trits van willen, kunnen en zijn. En juist dat visionaire wat de missie raakt, verbindt in wat we samen willen. Het brengt saamwilligheid en saamhorigheid. En dat is wat ik verbindend leiderschap noem.

Lees ook:

De trits van leiderschap

Identiteit, kernwaarden en cultuur van jouw organisatie formuleren

Wil je de identiteit van jouw organisatie benoemen of de kernwaarden en kerncompetenties formuleren als onderdeel van de missie en cultuur van jouw organisatie of bedrijf?

Wat onderscheidt ons op de markt?

De vraag waaraan jouw organisatie bestaansrecht ontleent, heeft vooral te maken met wie jouw organisatie is. Dus veel minder met welke producten of diensten je aanbiedt telt de vraag hoe je dat doet, waarom klanten voor je kiezen. Als onderdeel van het formuleren van de missie geldt ook het benoemen van de eigen identiteit en de kernwaarden en kerncompetenties van jouw bedrijf.

Waarden en normen binnen de organisatie

Wat is het verschil tussen normen en waarden? Een waarde kan zijn: veiligheid in het verkeer. De norm is: je mag maximaal 50 kilometer in de bebouwde kom rijden, je dient een veiligheidsgordel te dragen, alcohol in het verkeer is uitgesloten. De norm is dus de afspraak die je maakt in het kader van de waarden. Lees ook: kernwaarden binnen de organisatie.

Kerncompetenties van jouw organisatie

De kerncompetenties van jouw organisatie zijn in feite de kernkwaliteiten maar dan op organisatieniveau. Om de kerncompetenties vast te stellen benutten wij onze cultuurscan.

Identiteit en kernwaarden van de organisatie

Pragmatische aanpak vereist

De ontwikkeling van de visie en strategie van jouw organisatie moet geen academisch pronkstuk of theoretisch verhaal worden die je in de kast legt. Een pragmatische insteek blijft van belang.

 • Academisch pronkstuk

  Te vaak zien we het gebeuren dat de ontwikkeling van visie en strategie een academisch juweeltje is geworden dat een hoge waarde heeft voor de bureaula. Alsof het een afstudeeropdracht is die aan alle theoretische kaders moet voldoen. Maar juist wanneer de ontwikkeling van de visie, strategie en doelstellingen verzandt in beschouwingen en theorie is de meerwaarde verdwenen.

 • Visie en strategie hoeven niet op papier te staan

  Wanneer de medewerkers in jouw organisatie weten wat de visie van de organisatie is en welke strategie gekozen wordt om deze visie te realiseren dan is een papieren document niet nodig.  En wanneer jouw medewerkers niet op de hoogte zijn van de visie van de organisatie dan sla je met een uitgewerkte versie op papier de plank helemaal mis. Anders gezegd: de visie van de organisatie moet bij iedere medewerker tussen de oren zitten als vertrekpunt voor de interne communicatie.

  • Waar gaat jouw organisatie voor (visie)?
  • Waar staat jouw organisatie voor (de missie)?
  • Hoe wil je dat bereiken (de strategie)?

Modern leiderschap

Dit artikel schreef ik in de serie over modern leiderschap!

Modern leiderschap

 

Leiderschapsontwikkeling

Bekijk al onze trainingen gericht op leiderschapsontwikkeling. Bekijk ook de Leerdoelen leiderschap.

Leiderschapsontwikkeling

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.