Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

SWOT-analyse

SWOT-analyse: methode om sterke en zwakke punten in kaart te brengen evenals kansen en bedreigingen met als doel: ontwikkeling van visie en strategie onderneming.

Betekenis en definitie

De afkorting SWOT is als volgt tot stand gekomen:

 • Strong Points (sterke punten)
 • Weak Points (zwakke punten)
 • Opportunities (kansen)
 • Threats (bedreigingen)

Swot analyse: sterke punten of weak points organisatie

Doe de leiderschapstest!

Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen? Wil je ontdekken wat jouw natuurlijke leiderschapsstijl is? Doe dan de gratis online test!

Leiderschapstest

Cultuurscan

Wil je de online cultuurscan starten? Het helpt je om inzicht te krijgen in de kracht van jouw organisatie. Doe de gratis cultuurscan!

Start de cultuurscan

Training en coaching gericht op leiderschap

Wij verzorgen training & coaching voor leidinggevenden, managers en ondernemers. Zowel voor het middenkader als het hoger kader, voor de startende leidinggevende als de ervaren manager.

Leiderschapsontwikkeling

Interne factoren

De sterke en zwakke punten gaan over de interne factoren van jouw organisatie:

Strong Points (sterke punten)

De eerste stap bij het komen tot een SWOT-analyse is de benoeming van een aantal sterke punten uit jouw organisatie. We noemen een aantal voorbeelden:

 • S1    bekendheid in de regio
 • S2    een organisatie die flexibel is
 • S3    gemotiveerde medewerkers
 • S4    weinig verloop onder het personeel

Weak Points (zwakke punten)

Ieder bedrijf kent ook zwakke punten. Dat zijn de punten die aandacht verdienen in de toekomst. Aan de hand van voorbeelden kun je wellicht komen tot een beeld van zwakke punten binnen jouw eigen organisatie.

 • W1    te weinig ‘doorbloeding’ (doorstroming) binnen het bedrijf: bedrijfsblindheid
 • W2    aandeelhouders bieden te weinig ruimte om te komen tot goede bedrijfsstrategie
 • W3    in hoogseizoen: te weinig personeel
 • W4    ligging van het bedrijf

swot analyse zwakke punten of weak points organisatie

Sterke en zwakke punten rubriceren

Rubriceer sterke en zwakke punten in harde factoren (sterk of zwak) en zachte factoren (sterk of zwak).

Voorbeelden sterke en zwakke punten

Harde factoren:

 • Systemen
 • Structuren
 • Strategie

Zachte factoren

 • Cultuur en gedeelde waarden
 • Personeel
 • Skills
 • Managementstijl

Kansen en bedreigingen: externe omgeving

Kansen en bedreigingen zijn externe factoren:

Opportunities (kansen)

De kansen kunnen veelal bepaald worden door externe factoren. Trends in de markt kunnen ook nieuwe kansen bieden. Toen bijvoorbeeld het tweeverdienersgezin een trend werd, ontstonden er nieuwe kansen voor de afhaalmaaltijden waar tal van horecaondernemingen op ingespeeld hebben.

Voorbeelden van kansen:

 • O1    toename van het aantal huisdieren per gezin
 • O2    toename koopkracht per gezin
 • O3    eigen woningbezit wordt gestimuleerd door de overheid (fiscale aftrek)
 • O4    technische mogelijkheden

swot analyse kansen

Threats (bedreigingen)

In de markt zijn er op ieder moment tal van bedreigingen waardoor de huidige bedrijfsstrategie onder druk kan komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn:

 • T1     de totale markt zakt in
 • T2     de concurrentie neemt toe
 • T3     MKZ-crisis
 • T4     het aantal 65-plussers neemt toe (vergrijzing)

swot analyse bedreigingen

Voorbeelden kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen spelen zich af in de externe omgeving en dus niet bij jouw interne organisatie. Onderstaande voorbeelden kunnen zowel een kans of een bedreiging zijn:

 • Technologische ontwikkelingen en mogelijkheden
 • Positie van de concurrent (concurrentieanalyse wil soms helpen)
 • Nieuwe marktbehoeften (kans) of marktbehoeften die verdwijnen (bedreiging)
 • Nieuwe subsidiemogelijkheden (kans) of het verdwijnen van bepaalde subsidies (bedreiging)
 • Nieuwe wet- en regelgeving of het verdwijnen van bepaalde wet- en regelgeving
 • Trends op de markt
 • Het toetreden van nieuwe leveranciers op de markt of het verdwijnen van bepaalde leveranciers
 • Maatschappelijke veranderingen of politieke maatregelen
 • Economisch klimaat
 • Mogelijkheden van internetmarketing (kan een kans zijn maar ook een bedreiging): webshops, vindbare website, social media etc.
 • Exportmogelijkheden

Confrontatiematrix of TOWS-strategieën

Bij de TOWS-matrix staan de letters SWOT in omgekeerde volgorde. Het is namelijk van groot belang om jouw aandacht niet eenzijdig te richten op de zwakke punten van jouw organisatie in relatie tot bedreigingen. Met de TOWS-matrix komen we tot een strategie die onderdeel wordt van je totale beleid.

Het omwerken van een SWOT-analyse naar een TOWS-matrix heeft de volgende doelstelling:

 • De relatie sterke punten en kansen leidt tot een deelstrategie (SO-strategie)
 • De relatie zwakke punten en kansen leidt tot een deelstrategie (WO-strategie)
 • De relatie bedreigingen en sterke punten leidt tot een deelstrategie (ST-strategie)
 • De relatie bedreigingen en zwakke punten leidt tot een deelstrategie (WT-strategie).

Van strategie naar bedrijfsdoelstellingen

Strategie klaar? Dan kun je werken aan zakelijke doelen of bedrijfsdoelstellingen.

Zakelijke doelstellingen

TOWS-matrix 

Aan de hand van de TOWS-matrix kunnen diverse deelstrategieën worden benoemd:

 • SO-strategie (strong points & opportunities)

  • SO1: uitbreiding productaanbod  (gebaseerd op O1 en S1)
  • SO2: aanschaf nieuwe productiemethoden  (gebaseerd op O4, O2, S2)
 • ST-strategie (strong points & threats)

  • ST1:  samenwerkingsverband aangaan met concurrent (gebaseerd op T2)
  • ST2:  nieuw product ontwikkelen voor 65+  (gebaseerd op T4)
 • WO-strategie (weak points & opportunities)

  • WO1:        een nieuwe locatie zoeken  (gebaseerd op W3, W4 en O3)
  • WO2:        personeelsbeleid aanpassen, wervingscampagne personeel starten (gebaseerd op W1, W2 en O2, O1)
 • WT-strategie (weak points & threats)

  • WT1: aanpassing bedrijfsvorm (gebaseerd op T2 en W2)
  • WT2: loopbaanbeleid ontwikkelen   (gebaseerd op T2, W1 en W3)

TOWS matrix

Matrix

De uitwerking van de strategieën leidt tot de volgende matrix:

 • Confrontatiematrix

  • SO-strategieën   Uitgaan van sterke kant en gebruikmaken van de mogelijkheden die worden geboden (combineer strong points met opportunities)
  • WO- strategieën Gebruik maken van mogelijkheden waardoor tegelijkertijd de zwakke punten worden verkleind (combineer weak points met opportunities)
  • ST- strategieën   Gebruik maken van bedreigingen in de externe omgeving (combineer strong ponts met threats)
  • WT- strategieën  WT-strategie kan bijvoorbeeld leiden tot sanering, verkoop of fusie van een bedrijf (combineer weak points met threats)
 • Strategische keuzes maken aan de hand van criteria

  Aan de hand van onderstaande criteria kunnen strategische keuzes getoetst worden. Je kunt zelf criteria toevoegen aan de matrix. Vervolgens kun je die opties kiezen die de meeste kans van slagen hebben.

SWOT analyse criteria voor de TOWS matrix

Visionair leiderschap

Dit artikel is geschreven in de serie: visie- en strategieontwikkeling!

Visionair leiderschap

Modern leiderschap

Lees ook onze artikelen over modern leiderschap!

Modern leiderschap

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.