Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Organisatieontwikkeling: organisatieverandering en organisatieverbetering

Organisatieontwikkeling: organisatieverandering en organisatieverbetering. De Steven kan jou van dienst zijn bij de doorontwikkeling van jouw organisatie door middel van training en coaching gericht op organisatieontwikkeling, organisatieverbetering en organisatieverandering.

Organisatieontwikkeling is te verdelen in twee rubrieken:

 • Harde factoren: de interne systemen, structuren en de strategie
 • Zachte factoren: de bedrijfscultuur, interne communicatie, kernwaarden en identiteit van de organisatie, leiderschap, managementstijl of leiderschapsstijl, personeel (motivatie, betrokkenheid etc.), ontwikkeling van vaardigheden van medewerkers (hard skills of soft skills).

Organisatietrajecten

Mogelijke organisatietrajecten zijn:

Organisatieontwikkeling en organisatieadvies

Wil je jouw organisatie doorontwikkelen of zoek je begeleiding en advies bij verandering van de organisatie of trajecten gericht op organisatieverbetering?  Aarzel niet langer maar neem meteen contact met ons op. Je kunt jouw vraag ook per email stellen via ons contactformulier

Fasen in jouw bedrijf of onderneming

Ook jouw bedrijf kent tal van fasen. We verdelen de ontwikkeling of zo je wilt: levenscyclus van een bedrijf weleens in fasen zoals de ideefase, pioniersfase, organisatiefase of integratiefase. Maar we kunnen ook een andere indeling maken zoals: groei, inkrimping en zelfs crisis. Iedere fase vraagt om aanpassing, herstructurering van jouw organisatie (reorganisatie) want elke fase in de bedrijfsvoering kent eigen vraagstukken, knelpunten of groeipijnen zo je wilt. In welke fase zit jouw bedrijf? De Steven kan je van dienst zijn met organisatieadvies, begeleiding en coaching bij organisatieveranderingen. Organisatieverbetering is voortdurend noodzakelijk om blijvend aan te haken bij de marktbehoefte of de concurrentie voor te blijven.

Fasen in jouw organisatie

Interne communicatie verbeteren

Trajecten gericht op de verbetering van de interne communicatie zijn onder te verdelen in:

 • Harde factoren: het opzetten van overlegstructuren, werkoverlegvormen, de cyclus van personeelsgesprekken, het ontwikkelen van een organigram met bijbehorend organisatiemodel, functie- en taakomschrijvingen.
 • Zachte factoren: het traject van afspreken, bespreken, aanspreken op en uitspreken van.

Een traject om de interne communicatie te optimaliseren hebben wij verdeeld in een zestal stappen. Allereerst is een analyse nodig: waar staat jouw organisatie en waar liggen de ontwikkelpunten? Daarna kan een plan opgezet worden om stap voor stap te werken aan de interne communicatie.

Interne communicatie verbeteren

Innovatie bij jouw bedrijf en organisatie

Innovatie en vernieuwing is een proces dat voortdurend in iedere organisatie moet plaatsvinden om te zorgen dat:

 • Jouw product of dienst blijft aansluiten bij de huidige marktbehoefte
 • Jij de concurrentie een slag voor bent
 • Jouw verkoopmethode voldoet aan de eisen van de huidige tijd
 • Jij wilt aansluiten bij de online marketingmogelijkheden
 • Jouw organisatie aansluit bij de wensen en eisen van deze tijd

Verandering organisatiecultuur of bedrijfscultuur

Wil je werken aan een verandering van jouw bedrijfscultuur of organisatiecultuur? De sterke punten van jouw organisatie benutten en de valkuil vermijden? De Steven kan je hierbij coachen en begeleiden.

Waarom cultuurverandering?

Het wordt erg snel gezegd: we willen de organisatiecultuur veranderen. De vraag is echter: waarom zou je dat willen? De organisatiecultuur is immers een diep geworteld item dat hoort bij de identiteit van jouw organisatie of bedrijf? In onze praktijk merken we dat de volgende motieven een rol spelen:

 • Jouw organisatie sluit niet meer aan bij de wensen en eisen van de markt en een interne mentaliteitsverandering is noodzakelijk
 • Je loopt als bedrijf voortdurend aan tegen de zwakten van onze organisatiecultuur
 • Je wilt een professionaliseringsslag maken wanneer het gaat over de interne communicatie
 • Je wilt zakelijker met elkaar omgaan
 • Je wilt af van de zogeheten sorry cultuur, excuus cultuur, eilandjescultuur of zelfs angstcultuur.

De bedrijfscultuur is het hart van jouw organisatie en de voedingsbron voor veel elementen van de interne communicatie. 

Wat voor cultuur heeft jouw bedrijf?

organisatie cultuur cultuurtraject | organisatieontwikkeling

Organisatieverbetering | Organisatieverandertraject

Je wilt een organisatie verbetertraject starten gericht op: resultaatgericht werken, klantgerichte dienstverlening, effectieve communicatie, omzetbevordering. De Steven training en coaching kan jou van dienst zijn.

De doelstelling voor een traject gericht op organisatieverbetering formuleren wij graag met jou samen.

 • Ervaar je bepaalde knelpunten?
 • Zijn er zaken waarvan je vindt dat ze effectiever kunnen binnen de organisatie?
 • Zijn de processen niet optimaal ingericht?
 • Wil je bepaalde omzetdoelstellingen behalen?
 • Wil je effectiever communiceren?
 • Wil je een omslag maken qua klantgerichte dienstverlening?

organisatieverbetering | organisatieontwikkeling

Aanvullende informatie

Coaching bij fusie en bedrijfsovername

De Steven kan je coachen en begeleiden bij fusie, bedrijfsovernames en reorganisaties. Hoe krijg je de neuzen binnen de nieuwe organisatie dezelfde kant op? Hoe creëer je commitment?

 • Doelstelling

  De algemeen directeur van een grote organisatie verwoordde het als volgt: 'de bestuurders zijn akkoord, de handtekening is gezet, de fusie is een feit: wij zijn klaar!' Echter: wat bleek? Hij was niet klaar: toen begon het pas. Onzekerheid in de organisatie, onduidelijkheid, nader op elkaar af te stemmen werkprocessen, uitval van medewerkers die zich binnen de nieuwe organisatie niet thuis voelden.

  Doelstelling van coaching bij fusie, bedrijfsovernames of reorganisatie is: het zo vloeiend laten verlopen van de organisatieverandering.

 • Fusie of bedrijfsovername is een reorganisatie

  Bij de fusering, bedrijfsovernames maar ook reorganisaties wordt aan veel dingen gedacht: de begroting is op orde, automatiseringssystemen worden op elkaar afgestemd, arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd. Echter één ding wordt meestal vergeten: de impact op de medewerker.

coaching bedrijfsovername fusie reorganisatie

Gezonde organisaties en teams

Lees onze artikelen over gezonde organisaties en teams.

Gezonde organisaties

Duurzame inzetbaarheid

Bekijk onze dienstverlening op het terrein van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.