Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Teamontwikkeling in vijf fasen: waar staat jouw team?

Uitgebreide beschrijving van de 5 fasen bij teamontwikkeling: Vertrouwen, conflict, commitment, verantwoordelijkheid en resultaat. Zie ook het teamassessment dat wij afnemen en benutten bij trajecten gericht op teambuilding. In welke fase bevindt jouw team zich? Een teamassessment kan je helpen om daar inzicht in te krijgen ook ter ondersteuning van jouw teamontwikkelplan.

Fase 1: Vertrouwen

Ik stel mij kwetsbaar op, geef fouten toe, stel gemakkelijk hulpvragen, erken mijn tekortkomingen, doe een beroep op de expertise van mijn collega etc.)

 • Indien er vertrouwen is:

  Teamleden geven hun zwakheden en fouten openlijk toe. Ze vragen inbreng van de ander en geven open feedback maar durven dit ook te ontvangen. Ze zullen elkaars kwaliteiten benutten en zullen elkaar niet snel veroordelen. Indien er iets fout gaat zal men zich verontschuldigen hetgeen door anderen ook wordt aanvaard.

 • Indien er onvoldoende vertrouwen is:

  Teamleden verbergen snel hun fouten of tekorten. Ze vinden het moeilijk om feedback te geven en te ontvangen. Men aarzelt om hulpvragen te stellen. Men heeft de neiging om de ander snel te veroordelen en men trekt te snel conclusies over de ander. Men zal niet snel een beroep doen op de vaardigheden en kwaliteit van de ander.

Lees ook: vertrouwen in teams en organisaties

Teamfasen teamontwikkeling

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Training teamontwikkeling voor leidinggevenden

Wil je de training teamontwikkeling voor leidinggevenden starten? Wij verzorgen deze ook individueel.

Teamontwikkeling

Fase 2: Conflict is veilig

Ik durf mij uit te spreken, neem geen blad voor de mond, ga lastige onderwerpen niet uit de weg, durf ook mijn mening te geven als deze onpopulair is.

 • Als conflicten veilig zijn:

  Men boort elkaars ideeën en mening aan. Kritieke onderwerpen worden open besproken. Discussie ziet men als ‘leren van elkaar’ om tot een beter product of betere dienst te komen.

 • Wanneer conflicten onveilig zijn:

  Er zullen situaties zijn waar men elkaar persoonlijk aanvalt of waar men juist tegengestelde meningen negeert. Anders gezegd: men zal zich niet snel bloot geven of men zal te snel de zaak op de persoon spelen. Verschil van mening ervaart men als bedreigend.

Fase 3: Commitment en betrokkenheid

Wij scharen ons achter de besluitvorming ook al zijn we ’t individueel met elkaar oneens, we komen met een duidelijke mening en een helder plan van aanpak en we houden ons eraan.

Lees ook: commitment verkrijgen: hoe doe je dat?

 • Wanneer er commitment is:

  Er worden duidelijke afspraken gemaakt en ieder houdt zich eraan omdat men het teambelang belangrijker vindt dan het eigen belang. Er ontstaan gemeenschappelijke doelstellingen.

 • Wanneer er onvoldoende commitment is:

  Er worden onduidelijke afspraken gemaakt of er worden afspraken gemaakt maar ieder doet toch zijn eigen ding. Steeds komt men terug op dezelfde discussie of beslissing.

Fase 4: Verantwoording en verantwoordelijkheid

We zijn aanspreekbaar op, we nemen verantwoordelijkheid voor, we spreken elkaar aan op we confronteren elkaar met onproductief gedrag, we spreken iemand die onvoldoende presteert direct aan, we houden elkaar aan gemaakte afspraken

 • Wanneer men verantwoordelijkheid neemt:

  Deadlines worden gehaald en ieder houdt zich aan de afspraken. Wanneer men onproductief gedrag ziet zal men elkaar aanspreken hierop. De intentie is om teamleden die minder presteren aan te moedigen tot en te helpen bij het tot stand komen van betere prestaties. Men neemt alleen genoegen met het gezamenlijk afgesproken resultaat. Als men ergens op wordt aangesproken ziet men dit niet als een persoonlijke aanval.

 • Wanneer men onvoldoende verantwoordelijkheid neemt:

  Deadlines worden niet gehaald en afspraken niet nagekomen. Men spreekt elkaar niet aan op onproductief gedrag maar men legt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de leiding neer die op deze manier onnodig belast wordt. Men neemt genoegen met middelmatigheid. Men gaat snel in de verdediging als men ergens op aangesproken wordt.

Fase 5: Resultaat

We komen tot hoge prestaties, gezamenlijke prestaties gaan voor individuele successen, we gaan onze doelstellingen halen.

 • Wanneer men resultaatgericht is:

  Er is focus op het te behalen resultaat. Teambelangen gaan voor individuele belangen. Men concentreert zich op de gezamenlijke teamdoelen. Men laat zich niet snel afleiden. Problemen worden snel opgelost wanneer ze het resultaat in de weg staan.

 • Wanneer men onvoldoende resultaatgericht is:

  Men laat zich snel afleiden en de focus is niet gericht op de gezamenlijke doelstelling. Individuele belangen laat men voorgaan voor het teambelang. Het team stagneert qua ontwikkeling. Prestatiegerichte werknemers voelen zich onvoldoende thuis in het team.

Teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in de serie over teamontwikkeling (gezamenlijk willen, kunnen en zijn).

Teamontwikkeling

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.