Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Consciëntieus en gewetensvol

Consciëntieus en gewetensvol noem ik een kwaliteit maar eigenlijk is het een waarde of overtuiging. Je zou ook kunnen zeggen: het is een kernkwaliteit en misschien wel een kernwaarde. Het heeft te maken met jouw normen, waarden en overtuigingen. Ben je gewetensvol? In dit artikel ga ik in op de kernwaarde en kwaliteit maar ook op de valkuilen die erbij horen.

Consciëntie en geweten: wat is dat?

Wat is dat consciëntie en geweten? Vooraf gesteld dat ik qua duiding geen verschil heb in consciëntieus of gewetensvol. Het Griekse woord is syneidèsis. Dat is afgeleid van een werkwoord, dat de betekenis heeft: samen met iemand iets weten waarop vooral geduid wordt op zelfbesef. In het Latijn is het woord conscientia wat ook op hetzelfde wijst.
Dat is de herkomst. Maar nu de betekenis van het woord geweten. Het lijkt nogal wat vaag in de begripsvorming. In het spraakgebruik horen we de uitdrukking wel eens: ‘ik heb last van mijn geweten’ of als ik dat zou doen dan ‘speelt mijn geweten op’.  
Wat is dan een geweten? Ik omschrijf het wel als een innerlijk besef van goed of kwaad of een normbesef waarbij het geweten bij ongepaste handelingen als een getuige à charge (beschuldigend) optreedt. Ik noem het ook wel de innerlijke rechtbank oftewel het stemmetje in jouw hoofd die zegt ‘dit is niet goed’.  Gevormd door opvoeding, jeugd, school, cultuur en eventueel religie.

Consciëntieus en gewetensvol

Doe de test!

Bij De Steven kun je een uitgebreide analyse doen om inzicht te krijgen in jouw kwaliteiten, eigenschappen, persoonskenmerken en valkuilen.

Zo krijg je inzicht in jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie

Training en coaching

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen? Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Betekenis consciëntieus en gewetensvol

Wat betekent consciëntieus en gewetensvol? Dat houdt in dat je:

 • Eerlijk en betrouwbaar wilt zijn
 • Oprecht bent en staat voor wat je zegt
 • Geen zaken doet die op het randje gaan
 • Zorgvuldig bent in wat je zegt
 • Het nauw neemt met normen en waarden
 • je verantwoordelijk voelt voor de goede uitvoer van taken en de juiste en correcte afhandeling van zaken
 • Zelfdiscipline hebt en correct te werk gaat

Normen en waarden

Gewetensvol kan dus een kernwaarde of persoonlijke waarde zijn die bij je past. Denk maar aan kwaliteiten als:

 • Zorgvuldig
 • Betrouwbaar: afspraak is afspraak
 • Accuraat, nauwkeurig en precies

Valkuil

Is er ook een valkuil? Er zijn meerdere valkuilen denkbaar bij de kwaliteit consciëntieus.

 • Procedureel: je wilt alles volgens de regels doen
 • Te principieel
 • Roomser zijn dan de paus
 • Je wordt normatief voor anderen
 • Je gaat de moraalridder uithangen

Als je te principieel, te strak en te moralistisch bent dan roept dat vaak weerstand op bij anderen, en zo verlies je de verbinding. En het kan ook zijn dat je jezelf klem draait omdat je in wezen terecht komt in een verstikkend perfectionisme.

Leerdoel

Het leerdoel noem ik vooral relativeren. Het is goed om gewetensvol te zijn en als je dat blijft, blijf je dichtbij jouw innerlijke stem. Maar sla niet door daarin en blijf de zaken in juiste proportie zien. Het zijn jouw normen en waarden, je kunt ze een ander niet opleggen of aanpraten. Probeer dat ook niet te doen!

Gewetensbezwaard of gewetenswroeging

Je kunt gewetensvol zijn maar ook gewetensbezwaard.  Er is zelfs sprake van gewetenswroeging. Dat gebeurt op het moment dat je dingen moet doen waar je uit principe bezwaren tegen hebt. Dat gebeurt wanneer je zaken worden opgelegd die rechtstreeks tegen jouw overtuigingen indruisen. Dat is niet gemakkelijk.

Allergie

De allergie is niet moeilijk uit te leggen. Noem de allergie maar gewetenloos. Wie gewetenloos is, kent geen wroeging.

Training kwaliteiten

Wil je een training volgen om te ontdekken waar jouw kwaliteiten liggen?

Dat kan! Bekijk de mogelijkheden: 

 • individuele training: spelen vanuit jouw kwaliteiten
 • teamtraining kernkwaliteiten

Training kwaliteiten ontdekken

Wat is talent?

De Steven verzorgt training en coaching gericht op talentontwikkeling. We zetten dit in bij o.a.

 • talentgesprekken, individuele coaching gericht op loopbaan en outplacement
 • binnen teams: trajecten gericht op teamontwikkeling.

Wat is talent?

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Word assertief: doorbreek de vicieuze cirkel!
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • De kwaliteitenbibliotheek: 163 kwaliteiten uitgebreid beschreven
 • Verbeterplan bij disfunctioneren
 • Zelfvertrouwen: mag ik er twee kilo bij?

Bekijk alle e-books

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.