Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ziekteverzuim door conflicten op het werk

Ziekte, ziekteverzuim en conflicten

Conflicten op de werkvloer zoals het arbeidsconflict, conflict met de leidinggevende, conflicten met collega’s of teamconflicten zijn regelmatig oorzaak van ziekteverzuim.  Vaak lijkt wegblijven voor werknemers de enige uitweg bij een conflict. Onderzoek toont aan dat ongeveer 90.000 ziekmeldingen per jaar voortkomen uit een conflict op het werk. Echter: Een conflict is geen ziekte maar kan wel leiden tot ziekteverzuim. In dit artikel treft u tips voor zowel werkgever als werknemer inzake verzuim en conflicten.

Conflict geen legitieme reden voor ziekmelding

Om maar met de deur in huis te vallen. Op zich is een conflict geen legitieme reden voor een ziekmelding, simpelweg omdat er op het moment van ziek melden geen sprake is van ziekte of gebrek. Formeel is het onjuist om u ziek te melden zonder dat er sprake is van ziekte. Bovendien helpt het niet: u hebt er niets aan omdat de ziekmelding niet leidt tot het oplossen van het conflict. Overigens kan een conflict wel leiden tot ziekte: u kunt er ziek  van worden, zeker wanneer het langer duurt. Als dat het geval is, is er sprake van legitiem verzuim!

Situationeel arbeidsongeschikt

Ziek vanwege conflicten op de werkvloer valt onder de categorie: situatieve arbeidsongeschiktheid.  Dat wil zeggen dat omstandigheden op het werk ziekte veroorzaken en leiden tot ziekteverzuim. Zo lang deze omstandigheden niet worden aangepakt, blijft de bron voor verzuim ontstaan en komt er geen oplossing.  Lees ook:

Spanning en stress door conflicten

Een conflict leidt tot verminderd welbevinden, spanning, angst en stressklachten. Aanhoudende spanning en stress kunnen leiden tot slechte nachtrust waardoor mensen minder goed uitgerust weer aan het werk gaan. Doordat mensen slecht hersteld zijn wordt de kans op vergissingen, vergeetachtigheid en fouten groter wat weer aanleiding kan zijn voor een conflict.

Een tip voor zowel werkgever  als werknemer: laat het niet zover komen. De moeilijkheid is dat bij een ziekmelding meestal niet als reden wordt aangegeven dat er sprake is van een conflict. Vaak worden de gevolgen van het conflict genoemd, bijvoorbeeld fysieke problemen of stressklachten.

Tips voor de leidinggevende: wees voorzichtig!

Arbeidsconflict en ziekte

Wanneer u als leidinggevende bij een ziekmelding van een medewerker vermoed dat de achterliggende oorzaak een conflict is moet u voorzichtig te werk gaan. Zeker wanneer u zelf onderdeel van het conflict bent. Het ontkennen van ziekte is een hachelijke zaak en wanneer u geen arts bent, bent u niet bevoegd om hierover uitspraken te doen.

 • Probeer zekerheid te verkrijgen

  Als u vermoed dat een arbeidsconflict de oorzaak is van het verzuim, moet u daar als leidinggevende zekerheid over zien te krijgen. De aanpak van verzuim met als oorzaak een conflict is immers anders dan het behandelen van een ziekte.  Het meest gebruikelijk is om uit te sluiten dat het verzuim veroorzaakt wordt door ziekte. Omdat u dat als leidinggevende niet zelf kunt doen wordt vaak de bedrijfsarts gevraagd om vast te stellen of er sprake is van ziekte of gebrek. Als er geen sprake is van ziekte of gebrek, is ziekteverzuim dus niet aan de orde maar moet het conflict worden opgelost.

 • Geef de werknemer de tijd om te herordenen

  Naar mate conflicten langer duren, verharden meestal de standpunten en dat maakt de zaak vaak nog ernstiger. Het kan goed zijn om de werknemer een korte tijd betaald verlof te geven. De werknemer krijgt dan even rust en kan alles op een rijtje zetten. Maak tijdens dit verlof de afspraak om samen naar een oplossing te zoeken.

 • Zijn conflicten te voorkomen?

  Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Echter een fout waar de ene persoon zich niet druk over maakt kan een ander als een groot probleem ervaren. Verschillen in normen en waarden spelen een rol evenals verwachtingen.  Verschillende interpretaties van mensen op eenzelfde gebeurtenis kunnen dus tot verschillende emoties leiden. Ondanks dat intenties goed bedoeld zijn kunnen er  door verschillen in waarneming en interpretatie conflicten ontstaan.

  Om als leidinggevende conflicten te vooromen moet u zich altijd richten op de reactie van uw medewerkers. De betekenis van uw boodschap ziet u terug in de reactie die het oproept. Als er enige twijfel ontstaat of uw boodschap wel goed ontvangen is moet u niet wachten maar direct om reactie vragen. De grote kunst is het om dit zonder oordeel te doen.

Tips voor de werknemer

Ook voor de werknemer hebben we een aantal tips:

 • Wanneer u spanningsklachten ervaart, veroorzaakt door een conflict, is het begrijpelijk dat u even een adempauze nodig hebt.  Dat geldt bij het arbeidsconflict, teamconflict, een conflict met de leidinggevende etc. Toch is het zaak om niet af te wachten of in de passieve stoel te gaan zitten. Uiteindelijk lost uw ziekmelding niets op, anders dan dat u wat meer lucht en ruimte zult ervaren. Wanneer u een klein beetje afstand kunt nemen van de situatie is het voor u wellicht gemakkelijker om te reflecteren naar uw eigen rol.
 • Maak bespreekbaar wat er aan de hand is: als eerste wellicht met uw huisarts maar als het mogelijk is ook met de bedrijfsarts en indien aanwezig wellicht met de vertrouwenspersoon. Nu kunnen wij niet zien wat er aan de hand is en we maken mee dat ook een vertrouwenspersoon té weinig afhankelijk is en vooringenomen standpunten heeft. Ons advies is dan om vooral externe hulp te zoeken.
 • Denk zelf ook mee in oplossingen en ga niet bij de pakken neerzitten!

Algemene aandachtspunten

 • Maak een conflict in ieder geval bespreekbaar. Hoe eerder het conflict besproken wordt, hoe beter het is. Zo lang het om een niet-medisch probleem gaat, zal een bedrijfsarts geen oplossing bieden.
 • Probeer emotie en feiten uit elkaar te halen. Richt u op de behoeften van de medewerker.
 • Een conflict kan ook heel gemakkelijk op de werkvloer ontstaan. Komen partijen er samen niet uit dan kan de hulp van een conflictbemiddelaar worden ingeroepen. Bijvoorbeeld een  coach of mediator. Deze is neutraal en bewaakt het proces om te komen tot een acceptabele oplossing voor beide partijen.

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.