Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Commitment verkrijgen binnen teams en organisaties

Commitment verkrijgen van uw medewerkers binnen uw team of organisatie is één van de belangrijkste pijlers om uw doelstellingen te realiseren, om die prestaties neer te zetten die u als organisatie wenst te behalen en werkplezier en bevlogenheid te creëren binnen uw organisatie.

Committeren aan: wat is dat?

Commitment verkrijgenCommitment: wat is dat precies? Wij omschrijven het als: instemmen met. Daar begint het althans mee. Maar instemmen met is niet voldoende oftewel dat is te mager uitgedrukt. Commitment is dat uw teamleden zich onherroepelijk verbinden aan of zich scharen achter:

 • De visie van de organisatie
 • De doelstellingen op organisatieniveau, afdelingsniveau of individueel niveau

Commitment heeft te maken met eigenaarschap. Hebben uw medewerkers zich gecommitteerd? Dan betekent dat het idee, het plan of het doel van hun is geworden.  Dat is nog wat anders dan dat er draagvlak is voor uw idee. Draagvlak is een voorloper op commitment.

Bereidheid en toewijding

Commitment heeft alles te maken met bereidheid en toewijding. Men is bereid om met toewijding taken uit te voeren, verantwoordelijkheid te nemen en de klus te klaren.

Ergens mee eens zijn of begrijpen dat het niet anders kan

Commitment is meer dan ‘het er mee eens zijn, instemmen met omdat het niet anders kan of begrijpen dat de richting die gekozen wordt de enige mogelijkheid is’. Begrijpen zit in uw hoofd. Commitment is een gevoelskwestie: het gaat over emotionele verbinding.

Wanneer heeft u het nodig?

Commitment heeft u als leidinggevende nodig wanneer:

 • er een nieuwe visie wordt gepresenteerd of een nieuw idee of product
 • bij veranderingen
 • het doorvoeren innovaties
 • reorganisaties
 • etc.

Gedragskenmerken

Hebben uw teamleden zich gecommitteerd? Dan zult u het volgende gedrag zien:

 • Er wordt gewerkt vanuit gemeenschappelijke doelstellingen die voorrang krijgen op individuele doelen of belangen
 • Op beslissingen wordt niet teruggekomen (ook niet onderhuids of achteraf). Medewerkers kennen de koers, scharen zich daarachter zonder voorbehoud of restricties.
 • Medewerkers steunen besluiten die het team gezamenlijk heeft genomen
 • Er is duidelijkheid over richting en prioriteiten
 • Er wordt niet ellenlang gepraat over wat er niet goed is of over wat er fout is: problemen worden besproken en discussies hierover leiden tot een oplossing en een plan van aanpak

Betrokkenheid

Is commitment hetzelfde als betrokkenheid? Niet helemaal. Betrokkenheid hebt u nodig om commitment te verkrijgen.

Betrokkenheid medewerkers

Wat is ervoor nodig?

Wat moet u doen om commitment te verkrijgen binnen uw team of organisatie?

 • Allereerst is nodig een veilige omgeving waar vertrouwen is, waar medewerkers zich durven uitspreken, zich mogen uitspreken en ook waar medewerkers een afwijkende mening mogen hebben. Is dit vertrouwen er niet dan ontstaat er geen commitment en betrokkenheid. Commitment noemen wij fase 3 (in de vijf fasen van teamontwikkeling). Is er geen vertrouwen: dan zal men zich niet committeren.
 • Als tweede is het van belang dat medewerkers hun rol zien of hun kwaliteiten kunnen benutten in de verandering of innovatie.

Belangrijk is dat medewerkers verantwoordelijkheid krijgen in de nieuwe situatie.

Afbreuk

We noemen een aantal zaken waardoor de betrokkenheid of het commitment afneemt:

 • onduidelijke of abstracte visies die niet gedeeld of begrepen worden
 • te laat informeren en betrekken van medewerkers bij het veranderproces
 • afdwingen en opleggen van een visie, doelstellingen of targets
 • tegenstellingen tussen wat u zegt als leidinggevende en wat u doet
 • gebrek aan mogelijkheden van medewerkers om hun zegje te doen of feedback te geven

Leerdoelen teamontwikkeling voor leidinggevenden

We hebben nog meer leerdoelen voor de training teamontwikkeling voor u uitgewerkt. U kunt ook het overzicht bekijken met alle leerdoelen gericht op leiderschap.

Leerdoelen voor de training teamontwikkeling

Training en coaching

 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens

 


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.