Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Beter functioneren: zwakke punten verbeteren?

Beter functioneren: is dat hetzelfde als het verbeteren van zwakke punten of minder sterke punten? Is verbetering van functioneren hetzelfde als werken aan je negatieve eigenschappen? Wij menen van niet! We maken het wekelijks mee. Organisaties willen een training of een coachingstraject om de zwakke punten van de medewerker wat te optimaliseren. Reden? Er heeft net een functioneringsgesprek plaatsgevonden, er is een assessment uitgevoerd. De minder sterke punten zijn netjes onder elkaar gezet en nu kan het gebeuren.

De traditionele school

Beter functionerenHerkenbaar dat wel. Wanneer gingen mijn ouders naar het spreekuur op school? Vooral wanneer ik een paar onvoldoendes had. Zodra ik een rapport zonder onvoldoendes had (en dat kwam zelden voor) vonden ze het minder noodzakelijk om met de docent te spreken. Lag dat aan mijn ouders? Waren ze zo negatief ingesteld? Zou kunnen. Maar naar mijn idee gaat het een slag dieper. Het lag ook aan de school. De school van mijn dochter heeft 10-minutengesprekken en dit soort momenten bezoeken we trouw. Weet u hoe dat gaat? “Tsja, eigenlijk heb ik niet zoveel te vertellen over uw dochter want het gaat eigenlijk heel goed op school. Ze is vrolijk, de cijfers zijn goed, ze doet goed mee in de klas etc. etc”. Mijn reactie: "dus dit 10-minutengesprek gaat een uur duren". Dat is niet het geval. Mijn ervaring is dat dit alleen lukt als er negatieve zaken aan de orde zijn. Overigens met grote uitzondering van een andere meester die per week een kind op de stoel zet en aan de klasgenoten vraagt: ‘wat heeft dit kind deze week goed gedaan?’.

Het functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek

Bij het functioneringsgesprek gaat het gemiddeld niet zoveel anders. In sommige organisaties voeren ze alleen een functioneringsgesprek of beoordelingsgesprek wanneer je niet functioneert. Vandaar dat het voor veel medewerkers een angstige lading heeft. Maar mocht er al de perfecte gewoonte bestaan om iedereen van een functioneringsgesprek te voorzien dan beginnen veel gesprekken met een lieve inleiding. De manager heeft dat op een training geleerd (niet bij De Steven overigens). Er wordt opgesomd wat u allemaal goed doet. Na enige tijd komt de keerzijde aan bod en worden de zwakke punten opgesomd. Qua tijd duurt dat doorgaans langer.

Functioneringsgesprek: opsomming fouten?

Ontwikkeling: wat is dat?

Functioneren verbeterenVoor de aardigheid is het goed om met een ander focus te kijken naar dezelfde materie. We vertalen het weer naar de aloude schoolsituatie die u zeker herkent. Daarbij verdelen we de beoordeling in drie punten namelijk 1 (ontwikkeling mogelijk), 2 (OK), 3 (geen ontwikkeling te verwachten).

Stelt u zich eens voor: u hebt een talenknobbel. Uw rapportcijfer is een 7 maar u besteedt er nauwelijks aandacht aan. Zou u dat wel doen dan was een 8 of een 9 niet ondenkbaar. Er is dus ontwikkeling mogelijk.

Nu het andere uiterste: u scoort een 4 op wiskunde. Hoe u zich ook inspant, het lukt niet om er een 5 van te maken. De oorzaak kan divers zijn maar we stellen in dit voorbeeld vast dat er gewoon niet meer in zit. Ontwikkeling is dus nauwelijks mogelijk.

Wat gebeurt er op de meeste scholen? U krijgt bijles in het vak wiskunde. Dat vak beheerst u immers niet. We zouden het graag anders doen. Bij ons zou u bijles krijgen in talen. Daar ligt immers uw talent! Geef dus bijles in vakken waar ontwikkeling te verwachten is. Gevolg? Het zelfvertrouwen stijgt, plezier neemt toe en uw wiskundecijfer wordt een 5. U zit namelijk goed in uw vel.

Goed functioneren: wat is dat?

Goed functioneren is een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Maar wat is goed functioneren?

Goed functioneren; wat is dat?

Praktijkvoorbeeld

Ooit mochten wij een training doen voor gemeente X. Volgens de sectordirecteur beschikte het afdelingshoofd niet over structuur en controle. We vonden na één gesprek met betrokkene dat hij volkomen gelijk had. Maar weet u waar de betreffende persoon wel over beschikte? Creativiteit en conceptueel denken. De sectordirecteur verzuchtte: ‘heel vaak aan de orde gesteld maar geen verbetering waarneembaar’. Als extern bureau mochten we proberen om dat te realiseren’. De organisatie verlangde wel een terugkoppeling van het traject via een eindrapportage. Over controle gesproken. We hebben geschreven: ‘natuurlijk moet de deelnemer alert zijn op de punten die u noemt maar in hoeverre probeert uw organisatie een vleesetende vegetariër te creëren van een talentvol afdelingshoofd?”. Resultaat? Het heeft ons 1,5 uur gekost om deze filosofie uit te leggen.

Voorkom een zessencultuur

Een goede trainer is gefocust op sterke punten waardoor de zwakke punten verbeterd worden. Veel bedrijven zetten de sterke en zwakke punten op rij en hun beleid is erop gericht om hun zwakke punten te verbeteren. Op zich een mooi streven maar het gevaar is dat uw sterke punten daardoor achteruitgaan waardoor u een zessencultuur creëert’.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training en coaching

Bekijk de training functioneren en beoordelen voor leidinggevenden en managers.

Training functioneren en beoordelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Hoogsensitief: label of labiel?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoogsensitief, label of labiel?

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.