Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ongezonde competities en haantjesgedrag binnen teams

Is er competitief gedrag binnen jouw team?  Of haantjesgedrag wat de sfeer in negatieve zin ondermijnt? Beïnvloedt het de werksfeer, de open communicatie en de onderlinge verhoudingen?

Wat voor gedrag is het?

Haantjesgedrag typeer ik aan de hand van de volgende kenmerken:

 • men gaat onderlinge competitie en strijd aan
 • men wil graag elkaar de loef afsteken
 • men is elkaar regelmatig te wijs af
 • de één wil zich verheffen boven de ander
 • de gezamenlijkheid wordt uit het oog verloren en individuele belangen krijgen voorrang
 • de gunning onderling is minimaal

Waarom doen ze het?

Vaak ontstaat competitief gedrag

 • om de eigen positie zeker te stellen
 • om belangrijk te zijn
 • om status en aanzien te verwerven
 • vanuit geldingsdrang

Haantjesgedrag binnen teams

Teamcoaching

Een teamcoach kan het team helpen om spanningen bespreekbaar te maken onderling. Dat begint met een individueel gesprek vooraf. Daarna een analyse van wat er aan de hand is precies. En dan pas een plan van aanpak.

Teamcoaching

Gevolgen

Hoewel enige onderlinge competitie het team kan aanscherpen, leidt haantjesgedrag tot niets. Mogelijke gevolgen:

 • teamleden zijn met totaal de verkeerde zaken bezig en verliezen de focus op de organisatiedoelen
 • de prestaties zijn ondermaats: de resultaten blijven achter en het team haalt niet de gewenste doelstellingen
 • er ontstaat een negatieve werksfeer
 • er ontstaat frictie, wrijving tussen teams of teamleden
 • er ontstaat strijd tussen de haantjes

Praktijkvoorbeeld

Beiden waren ze afdelingsmanager. Ik noem ze even Ewout en Klaas. Beiden waren ze ook verantwoordelijk voor de afdelingsresultaten. Maar altijd was er frictie tussen het ene team en het andere team. Het bekende hullie en zullie fenomeen dook op. Als er iets misging op afdeling A dan lag het aan HULLIE van afdeling B. En ging er iets mis op afdeling B dan lag het aan ZULLIE op afdeling A.

Wat deden de managers? In feite veroorzaakten en bevorderden ze dit gedrag door:

 • elkaar de loef af te steken
 • elkaar altijd te wijs af te zijn
 • de ander in een kwaad daglicht te stellen tegenover medewerkers
 • niet bereid te zijn om met elkaar mee te denken, iets op te lossen of elkaar iets te gunnen
 • de eigen prestaties of de resultaten van de eigen afdeling groter te maken dan ze zijn en de resultaten van de ander onderuit te halen of te kleineren

Wat kun je eraan doen?

Het meest lastige bij teamtrajecten is om te achterhalen wat er aan de hand is. Maar als er sprake is van dit gedrag dan dien je er paal en perk aan te stellen. Een standaardoplossing ligt niet in de kast en is geheel afhankelijk van jouw situatie.

Ziek worden van je werk

Kun je ziek worden van je werk? Nou en of! Lees onze artikelen over dit onderwerp.

Ziekmakende organisaties en teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.