Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Grijs, wit of zwart ziekteverzuim: wat voor kleur heeft jouw verzuim?

In de verzuimtraining leren we dat er 3 verschillende vormen zijn van verzuim die allemaal hun eigen aanpak nodig hebben. Die verschillende vormen werden benoemd met een kleur; wit, grijs of zwart verzuim. Het ziekteverzuim in Nederland kost werkgevers jaarlijks ruim 11 miljard euro (TNO Monitor Arbeid, Arbo balans 2016). Verminderen van het ziekteverzuim levert dan ook een forse potentiële kostenreductie op. Maar hoe doe je dat?

Om te begrijpen hoe een organisatie het best omgaat met de verschillende kleuren ziekteverzuim moet je enige kennis hebben van het Burgerlijk Wetboek en de betekenis kennen van de termen als:

 • Ziekte, gezondheid
 • arbeidsongeschiktheid
 • arbeidsgeschiktheid
 • ziekte verlof
 • inzetbaarheid

Grijs wit en zwart verzuim

Training duurzame inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training duurzame inzetbaarheid.

Training duurzame inzetbaarheid

Training verzuim en inzetbaarheid

Bekijk de mogelijkheden voor de training verzuimmanagement.

Training verzuim en inzetbaarheid

De ziekmelding

De verzuim aanpak begint bij de ziekmelding.

Om dit goed te doen is kennis nodig van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder Boek 7, Artikel 629. Wetboeken hebben vaak ingewikkelde en saaie teksten maar ze vormen wel de basis van de verzuim aanpak. Artikel 629 gaat over het recht van een medewerker op loondoorbetaling bij ziekte. Letterlijk zegt het artikel: dat een medewerker recht heeft op loondoorbetaling indien hij de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij in verband met ongeschiktheid ten gevolge van ziekte daartoe verhinderd was. Een medewerker die wegens ziekte niet in staat is om te werken heeft dus recht op loondoorbetaling. Maar wie bepaalt of een medewerker niet in staat is om te werken? En dus recht heeft op loon zonder arbeid te verrichten? Wat een medewerker eigenlijk doet bij de ziekmelding is zijn recht op loondoorbetaling claimen.

Claim beoordeling

Die claim wordt altijd beoordeeld door degene die verantwoordelijk  is voor betaling van het loon. Dat is meestal een leidinggevende, soms de eigenaar of directeur zelf. (maar nooit de huisarts of bedrijfsarts). Om de claim te kunnen beoordelen moet de leidinggevende de polisvoorwaarden goed kennen. Daarom is de zin uit artikel 629 zo belangrijk,  want daar staan de polisvoorwaarden. Een medewerker die loondoorbetaling claimt moet ziek zijn en ten gevolge van die ziekte arbeidsongeschikt.

Roze verzuim

Nog een kleur verzuim: roze verzuim? Wat is dat precies? We leggen het uit!

Roze verzuim

Kleuren bij ziekteverzuim

Nu kunnen we ook de termen zwart, wit en grijs verzuim makkelijk plaatsen. 

 • Wit verzuim

  Er is sprake van wit verzuim  als een medewerker ziek en ten gevolge van die ziekte ook arbeidsongeschikt is. Voorbeelden zijn een operatie, ernstig letsel, hartinfarct … Naar schatting maakt dit zo’n 30% van het totale ziekteverzuim uit.

 • Zwart verzuim

  Zwart verzuim  is eigenlijk een vorm van fraude. Een medewerker meldt zich ziek, maar is niet ziek en ook niet arbeidsongeschikt. Naar schatting bedraagt dit minder dan 10% van het totale ziekteverzuim.

 • Grijs verzuim

  Bij grijs verzuim is er wellicht wel sprake van ziekte, maar zijn er ondanks de ziekte wel arbeidsmogelijkheden. Hier heeft een medewerker een keuze om zich wel of niet ziek te melden. Voor leidinggevenden dus de belangrijke taak om bij de ziekmelding een goede inschatting te maken. Bij wit verzuim, geen discussie de medewerker krijgt ziekteverlof toegekend. Bij zwart verzuim ook geen discussie, de medewerker krijgt geen ziekteverlof. (waarschijnlijk krijgt hij wel een gesprek over arbeidsmotivatie). Bij grijs verzuim onderzoekt de leidinggevende welke arbeidsmogelijkheden nog wel van toepassing zijn en zorgt ervoor dat die mogelijkheden ook daadwerkelijk worden ingezet.

Verzuimpercentages: grijs, wit, zwart en roze verzuim

Hoog ziekteverzuim

Een hoog ziekteverzuim kan komen doordat medewerkers zich vaak ziekmelden. Het kan echter ook zijn dat leidinggevenden (te) vaak ziekteverlof toekennen. Verzuim is gedrag, wordt vaak gezegd, maar dan wel gedrag van zowel medewerker als leidinggevende.


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Gratis webinar persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is zoveel meer dan het volgen van een cursus of opleiding. Het is ook bewustwording van wie jij bent, wat bij je past, waar jouw kracht ligt en wat je juist niet moet doen. De webinar persoonlijke ontwikkeling kun je gratis terugkijken.

Meer informatie

Bekijk alle e-books

 • Willen is minder moeten
 • Authentiek communiceren
 • Assertiviteit
 • Conflicthantering
 • Delegeren en loslaten
 • Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden
 • Hoogsensitief: label of labiel?
 • Hoogbegaafd: probleemgeval of gave?
 • Luister en zie mij: het diagnostisch gesprek met hoogbegaafde kinderen!
 • Analysevaardigheden
 • Hoe ga je met je tijd om?
 • Leiderschap

Bekijk alle e-books

Webinars terugkijken?

Via de webshop kun je webinars terugkijken. Bekijk de volgende webinars:

 • Authentiek communiceren: hoe doe je dat?
 • Hoogbegaafdheid op de werkvloer
 • Zorg dat je loopbaan geen doodlopende weg wordt
 • Assertiever worden: hoe doe je dat?
 • Leerdoelen: hoe formuleer je die?
 • Kwaliteiten en persoonskenmerken
 • Is jouw kind hoogbegaafd?
 • Teamontwikkeling: van tobteam naar topteam
 • Verbetertraject bij disfunctioneren
 • Timemanagement
 • Delegeren en loslaten (voor leidinggevenden)
 • HSP en persoonlijk leiderschap
 • Functioneren en beoordelen (voor leidinggevenden)
 • Jezelf profileren: hoe doe je dat?
 • Omgaan met stress en verandering
 • 20xZ: zelfvertrouwen, je zelfverzekerd voelen, zelfaanvaarding

Bekijk alle webinars

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.