Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Evaluaties van trainingen of coachingstrajecten

Een coachingstraject wordt afgesloten met een evaluatie. Samen kijken we terug op het verloop van het traject. Heel vaak in het bijzijn van de direct leidinggevende of iemand van de organisatie waar de deelnemer werkzaam is. Onze ervaring is dat veel organisaties de evaluatie van een coachingstraject of training onvoldoende serieus nemen. Zodra de evaluatie voorbij is, wordt er zelden nog gevraagd naar de leerdoelen die de deelnemer voor ogen had. En juist daar is geld te verdienen voor organisaties.

Zonder leerdoelen kun je niet evalueren

Evalueren lukt alleen wanneer er vooraf heldere doelstellingen zijn geformuleerd. Daarom is een gerichte inventarisatie vooraf van groot belang. Zijn de leerdoelen vooraf niet gesteld of niet helder dan is een evaluatie een gesprek zonder inhoud.

Hoe verlopen evaluatiegesprekken?

We houden een evaluatiegesprek zeer basaal en leggen de kern direct op tafel;

 • Waarom begon je aan dit traject? Anders gezegd: wat was het doel of wat waren de doelen destijds?
 • Vervolgens: in wat voor mate ervaar je progressie op dit leerdoel of op deze leerdoelen?
  • wat vindt de deelnemer er zelf van?
  • merkt de leidinggevende dat ook op?
  • wat is het beeld van de trainer/coach?
  • Andere vraag: zijn we er nu?
 • Een vraag die tijdens het evaluatiegesprek vaak aan de orde komt is: zijn we er nu? Heeft het traject voldoende gebracht om zonder hulp van de coach verder te kunnen? Of zijn er nog aanvullende sessies nodig (over enige tijd of per direct)?

Evaluatie training of coachingstraject

Resultaat: bewustwording is niet voldoende

Vaak horen we tijdens een evaluatiegesprek als afsluiting van een coachingstraject de opmerking van een deelnemer: 'ik ben me bewuster geworden van…………..'. Dat is fijn en daar begint het mee. Echter als resultaat van een training of coachingstraject is bewustwording niet voldoende (maar een begin!) Bewustwording moet leiden tot stappen en uiteindelijk tot nieuw gedrag dat de coachee zich eigen heeft gemaakt.

Borging resultaten training of coaching

Belangrijk is om de progressie op gestelde leerdoelen te borgen. Het is zo verleidelijk om het traject af te sluiten en over te gaan tot de orde van de dag waarna de valkuil van terugval in oud gedrag snel op de loer ligt. Borging bereik je door afspraken te maken. Uiteraard is de deelnemer daar in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Maar de organisatie kan faciliteren en ondersteunen. Vraagstelling bij de borging is:

 • Hoe ga ik de progressie op gestelde leerdoelen voortzetten c.q. vasthouden? Wat ga ik er zelf aan doen?
 • Welke hulp heb ik nodig vanuit de organisatie of de leidinggevende?

Evaluatieformulier

Een evaluatieformulier kan gebruikt worden bij het evalueren van een training. Onze voorkeur gaat uit naar een evaluatiegesprek. Zie ook: het nut van een evaluatieformulier bij training en coaching.

Evaluatieformulier bij training en coaching.

Afspraken meenemen in het proces van functioneren en beoordelen

In veel organisaties worden afspraken gemaakt tijdens het functioneringsgesprek. Ons advies is om de afspraken rond de borging van de leerdoelen mee te nemen in het proces van functioneren en beoordelen. Gebruik alle P&O instrumenten als inzet voor de borging van trainingen en coachingstrajecten. Dan heb je zichtbaar resultaat. En het voorkomt dat de opmerking ontstaat dat de deelnemer alweer in oud gedrag is vervallen.

Leerdoelen

Overzicht van alle leerdoelen?

Leerdoelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuwste e-book: talenten en kwaliteiten: jouw houvast en zekerheid!

Je kunt nu het nieuwste e-book (PDF) aanschaffen van Jan Stevens over: talenten en kwaliteiten, jouw houvast en zekerheid.

Je kunt ook de boekpresentatie van 27 januari gratis terugkijken. Inschrijven?

Talenten en kwaliteiten / e-book

Meer informatie?

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.