Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Teamnormen en teamwaarden

Teamnormen en teamwaarden. Wil je binnen jouw team werken aan het leerdoel: ontwikkelen van teamnormen en teamwaarden? Wil je het wij-gevoel bevorderen, saamhorigheid, gezamenlijkheid door teamontwikkeling?

Voorbeelden

Ontwikkelen en niet opleggen

Teamnormen en teamwaarden kun je zeker niet opleggen maar wel ontwikkelen. Het heeft alles te maken met het managen van normen en waarden bij organisaties. Door het herkennen en erkennen van de gezamenlijke overtuigingen (waarden en normen) ontstaat het wij-gevoel, staan de neuzen dezelfde kant op en creëer je saamhorigheid en verbondenheid.

Teamnormen en teamwaarden: normen en waarden binnen teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Training teamontwikkeling voor leidinggevenden

Wil je de training teamontwikkeling voor leidinggevenden starten? Wij verzorgen deze ook individueel.

Teamontwikkeling

Wat zijn waarden en normen?

Wat is het verschil tussen normen en waarden? Een waarde kan zijn: veiligheid in het verkeer. De norm is: je mag maximaal 50 kilometer in de bebouwde kom rijden, je dient een veiligheidsgordel te dragen, alcohol in het verkeer is uitgesloten. De norm is dus de afspraak die je maakt in het kader van de waarden.

Teamnormen

Teamnormen spreek je samen af. Dat zijn de normen die je omschrijft bij de waarden die je als team belangrijk vindt.

Hoe creëer je gezamenlijke normen en waarden?

Teamnormen en teamwaarden worden door het team vastgesteld:

 • stap 1: laat het team de vier belangrijkste teamwaarden vaststellen en omschrijven wat ze ermee bedoelen
 • stap 2: laat het team de bijbehorende normen afspreken die bij deze waarden horen
 • stap 3: maak dit tot onderlinge teamafspraken

Afspraken niet nakomen

Voorbeelden van teamwaarden

Hieronder tref je een lijst van mogelijke waarden. En deze lijst is zeker niet compleet. Je kunt er van alles aan toevoegen.

 • alertheid
 • balans
 • beheersing
 • betrokkenheid
 • bescheidenheid
 • bezieling
 • comfort
 • competitie
 • continuïteit
 • creativiteit
 • daadkracht
 • diepgang
 • discretie
 • echtheid
 • eerlijkheid
 • eenvoud
 • enthousiast
 • exclusief
 • flexibel
 • gastvrij
 • gemak
 • gevoel
 • gezellig
 • hard werken
 • harmonie
 • hulpvaardig
 • integer
 • invloed
 • kennis
 • klantgericht
 • leergierig
 • kwaliteit
 • loyaal
 • onafhankelijk
 • ondernemerschap
 • openheid
 • origineel
 • passie
 • recht door zee
 • rechtvaardig
 • samenwerking
 • stabiel
 • teamgeest
 • tevreden
 • transparant
 • trouw
 • trots
 • uitdaging
 • vakmanschap
 • verantwoordelijkheid
 • vernieuwing
 • vertrouwen
 • vitaliteit
 • voldoening
 • vriendelijkheid
 • vrijheid
 • zelfstandigheid
 • zakelijkheid
 • zekerheid
 • winstgevendheid

Kernwaarden van organisaties

Wat zijn de kernwaarden van jouw organisatie? Ken je ze?

Kernwaarden organisaties

Een uitgewerkt praktijkvoorbeeld

Hierna tref je een uitgewerkt voorbeeld van een team dat tijdens een teamontwikkeltraject de volgende normen en waarden heeft vastgesteld:

 • De waarde: oprechtheid

  Wij zijn echt en oprecht. Dat betekent dat wij onze oprechte gevoelens durven tonen in alle situaties. Onze blijheid, onze boosheid, onze teleurstelling, ons enthousiasme. Maar WYSIWYG (what you see is what you get). We hebben een hekel aan diplomatie, opgesmukt gedoe, de zaken grootser voorstellen dan ze zijn. We houden niet van spelletjes, we hebben ze niet achter de ellebogen. We vinden het fijn als mensen ons in onze waarde laten en dat doen wij hun ook. Wanneer iemand boos op ons is, vinden we dat minder erg dan wanneer iemand zich niet uitspreekt. Dat typeert ons. En in die zin zijn we recht door zee! Ook bij echtheid hoort durf en moed. Je kunt ook afgewezen worden in je oprechtheid. Maar we worden liever afgewezen dan wanneer we onze échtheid tekort moeten doen.

  Welke normen horen bij de waarde oprechtheid?

  Het team in ons voorbeeld heeft er de volgende normen aan verbonden:

  • Irritaties spreken we direct uit tegen diegene die het aangaat
  • We praten met elkaar en niet over elkaar
  • We spreken elkaar aan op gedrag en wachten niet tot de grote baas dat doet maar we doen dat onderling als teamleden
  • We geven ons gevoel terug aan klanten en collega’s.
 • De waarde: vrijheid en invloed

  Vrijheid is voor ons van groot belang. Wij houden niet van voorgeschreven regels en protocollen. Dat geldt onderling als collega’s maar ook naar klanten toe. Vrijheid heeft bij ons niets te maken met anarchisme maar wel met vertrouwen. Laat ons maar gaan. Wij zullen je laten zien dat wij die klus klaren. Maar de beste manier die wij hebben is onze eigen manier. Mijn weg, mijn tempo, mijn eigen wijze. Dat typeert ons.

  Vrijheid heeft ook te maken met ‘invloed hebben op’. Invloed hebben op hoe wij ons werk uitvoeren, hoe wij onze tijd indelen, waar we werken en wanneer we werken.

  Vrijheid betekent dat wij graag binnen kaders werken van de organisatie en ook binnen de kaders van de opdrachtgever maar wanneer wij binnen de kaders blijven dan willen we het graag naar eigen inzicht kunnen indelen.

  Welke normen horen bij de waarde vrijheid en invloed?

  Aan de WAARDE vrijheid hebben we de volgende NORMEN verbonden:

  • Wij verantwoorden aan de klant en communiceren
  • Voor elk van ons is helder: waar ben ik mee bezig, wat doe ik
  • We spreken elkaar aan op taken en zaken
  • We communiceren met elkaar.
  • We rapporteren wekelijks.
  • We accepteren geen losse eindjes in afspraken. We stellen deadlines en houden ons daaraan of communiceren als het niet lukt.
  • We gaan de doelstellingen halen in trajecten en weten dit te verantwoorden intern en naar de klant.
  • We antwoorden en reageren op rapportages c.q. email.
  • We verantwoorden ons tijdgebruik, de voortgang aan elkaar etc.
 • De waarde: originaliteit en authenticiteit

  Wij zijn origineel. Ons team bestaat uit authentieke mensen waar je op deze aarde geen kopie van kunt vinden. Authentiek leggen wij uit als: ‘er is er maar één van’. Sociaal wenselijk gedrag willen we niet vertonen en we zijn ook niet origineel om origineel te doen of afwijkend te zijn. We zijn gewoon zo! Onze kracht is dat wij door onze originaliteit tevoorschijn komen met zaken ‘die ertoe doen’. We hebben diverse ingrediënten in huis maar geen kant-en-klare maaltijden. In die zin zijn we verrassend soms en zeggen we ‘NEE’ tegen sommige dingen terwijl men dit niet had verwacht. Of zeggen we ‘JA’ terwijl menigeen dit niet had gedurfd. Om origineel te zijn is moed en durf nodig. Bij authenticiteit kun je ook afgewezen worden namelijk door je omgeving. Maar we worden liever afgewezen dan dat we onszelf en elkaar tekort doen.

  Welke normen horen bij de waarde originaliteit en authenticiteit?

  Aan de WAARDE originaliteit hebben we de volgende NORMEN verbonden:

  • Als we ergens niet achter staan ‘nee’ verkopen
  • Geen concessie op kwaliteit doen
  • We zijn exclusief en oorspronkelijk
  • De feitelijke behoefte altijd invullen
  • Doelen moeten centraal staan, het moet nut hebben.
 • De waarde: mensgericht en klantgericht

  Wij zijn mensgericht en klantgericht. Wij zijn betrokken op het wel en wee van andere mensen. Wanneer we iets aan het welzijn van andere mensen kunnen bijdragen dan staan we meteen klaar. We zijn hulpvaardig, inlevend, empathisch. We oordelen niet zo snel over een ander. Het verhaal achter mensen interesseert ons in bijzondere mate. En ieder mens heeft zijn verhaal. Ieder mens heeft een reden waarom de dingen in zijn leven zo gingen zoals ze gingen. Als een ander er beter van wordt, dan leren wij een ander graag iets nieuws. We halen voldoening uit ons werk als mensen laten blijken of als we zelf zien dat we écht van toegevoegde waarde zijn geweest. Wanneer een ander onrecht wordt aangedaan, zijn we geraakt, worden we boos. We kunnen een ander waardering geven maar we vinden het ook fijn als wij waardering krijgen.

  Welke normen horen bij de waarde mensgericht en klantgericht?

  Aan de WAARDE mensgericht en klantgericht hebben we de volgende NORMEN verbonden:

  • We zijn nauwgezet en punctueel en gaan zakelijk met onze klanten om (we zijn mensgericht maar niet mensgezwicht)
  • elke klant bezoeken we ieder jaar 1 keer
  • we komen onze afspraken richting de klant altijd na
  • we maken geen afspraken en doen geen toezeggingen die we niet waar kunnen maken
  • we bieden alleen diensten aan die voor de klant van belang zijn
  • We komen afspraken onderling altijd na: tijdig en precies

Teamontwikkeling

Dit artikel is geschreven in de serie over teamontwikkeling (gezamenlijk willen, kunnen en zijn).

Teamontwikkeling

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.