Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Lastige collega’s: hoe ga je ermee om?

Lastige collega’s hebben vaak meer impact op de sfeer in het team dan heel positief ingestelde collega’s. En ze hebben ook impact op het functioneren van de organisatie of van het team.  In dit artikel ga ik verder in op het onderwerp lastige collega’s. Ik zal proberen er een typering van te maken en te duiden wat je eraan kunt doen.

Effectief volgerschap en effectief leiderschap

Vaak moet het management een training ‘effectief leiderschap’ volgen. En als het misgaat in een organisatie ligt het meestal aan de leiding. ‘Mismanagement’, zegt de volksmond.

Vraag is: ‘hoe zit het met de rest van de organisatie?’ Zijn het effectieve volgers? Hebben zij ook een rol en verantwoordelijkheid?

Of is het alleen het managementteam dat invloed heeft op het reilen en zeilen van de organisatie?

Lastige collega

Teamcoaching

Een teamcoach kan het team helpen om gezamenlijke doelstellingen te formuleren of om gezamenlijkheid te bevorderen.

Teamcoaching

Wat voor lastige collega’s zijn er?

Ik typeer een aantal lastige collega’s.

Willem de Zwijger

Ik duid Willem de Zwijger, maar als het een vrouw is, is het Willemien de Zwijger. Willem de Zwijger zal zich niet snel uitlaten over bepaalde kwesties. Hij/zij is redelijk in zichzelf gekeerd, heeft weinig inbreng in een gesprek en laat het achterste van zijn tong niet snel zien. Willem is communicatief nu niet de meest plezierige persoonlijkheid en hij kan ervoor zorgen dat je ook gewoon genegeerd wordt. Door te zwijgen houdt Willem collega’s op afstand, kunnen ze moeilijk hoogte van hem/haar krijgen en zo is de bijdrage aan een positief werkklimaat niet erg hoog.

Brave Hendrik

De tweede is brave Hendrik. Als het een vrouw is, is het Hendrikje denk ik. We zouden Hendrik en Hendrikje ook de dienstklopper van de organisatie kunnen noemen. Brave Hendrik is een harde werker. Hij/zij heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, doet precies wat van hem/haar verwacht wordt. Hendrik kleurt graag binnen de lijntjes en instructies zal hij/zij gedwee opvolgen. Maar geloof me: eigen inbreng, meedenken, participeren in verantwoordelijkheidsgevoel is erg beperkt. Bovendien maakt hij/zij zich erg afhankelijk van de leidinggevende.  

De betweter of de wijsneus

De betweter meent het vaak beter te weten. Hij/zij heeft altijd kritiek, legt op iedere slak zout, bemoeit zich overal mee, kan belerend overkomen, mag graag redetwisten als hij/zij maar wint, is altijd bezig om anderen te corrigeren of te verbeteren.

De klager en achterklapper

De klager en achterklapper spreekt zich niet heel snel uit. Althans niet rechtstreeks. Hij/zij neemt altijd een omweg om zich ergens over te beklagen. Kenmerk van de achterklapper is dat hij/zij graag communiceert in de wandelgang. Hij/zij is specialist in het roddelcircuit en afgestudeerd op de slachtofferrol.

De ja-knikker

De ja-knikker is het met iedereen wel eens. Of het nu de direct leidinggevende is, een collega, de directeur zelf: hij/zij kan met iedereen goed opschieten en je krijgt er niet snel ruzie mee. Maar daardoor is er ook geen inbreng of meedenken, en gaat de ja-knikker geheel voorbij aan eigen normen en waarden.

De aanbidder

De aanbidder dweept met de leidinggevende en hij/zij mag de leidinggevende ook graag op een voetstuk zetten. Ook collega’s worden geadoreerd maar verder heeft de aanbidder of dweper weinig persoonlijke inbreng, gaat hij/zij voorbij aan eigen normen en waarden

De profiteur

De profiteur staat meteen bij je aan de deur wanneer er iets te halen valt. Zodra hij/zij er beter van kan worden ben je spekkoper. Is dat niet het geval dan zie je de profiteur nergens. Hij/zij zal doen wat er van hem gevraagd wordt en het stapje harder lopen komt niet voor in zijn/haar woordenboek. Tenzij er een extra geldelijke beloning tegenover staat.

Heethoofd

Een lastige collega is ook diegene die als heethoofd te karakteriseren is. Hij/zij is nogal onstuimig en snel ontvlambaar en kan behoorlijk driftig reageren wanneer je het met hem of haar aan de stok krijgt. En dat maakt dat je snel om de persoon heen loopt of eerst maar eens gaat kijken hoe de stemming vandaag is. Want ja, je wilt je er ook niet aan branden.

Effectief volgerschap

Er zijn duizenden trainingen op het gebied van leiderschap. De training effectief volgerschap heb ik nog nooit gezien. Jij wel? Terwijl daar heel veel winst te behalen valt voor de organisatie. Nu haast ik me om erbij te zeggen dat effectief leiderschap effectief volgerschap bevordert. Wat versta ik onder effectief volgerschap?

 • Leiding accepteren zonder jezelf te verloochenen
 • Eigen waarden inbrengen maar ook de waarden van de organisatie en van de leidinggevende begrijpen en respecteren
 • Balans zoeken en vinden tussen eigenbelang en organisatiebelang
 • Eigen grenzen en behoeften kennen en de grenzen en behoeften van de organisatie kennen en begrijpen
 • Open communicatie gericht op groei, bijdragen, verbetering

Ineffectief volgerschap: wat is dat?

Ik omschrijf ook maar wat ineffectief volgerschap is.

 • Voorbijgaan aan eigen waarden en klakkeloos opvolgen van instructies
 • Overmatig kritisch zijn of meningloos
 • Geen open communicatie d.w.z. niet helder en open zijn in de communicatie, op de verkeerde plekken communiceren, met de verkeerde personen communiceren, niet openstaan, afwerend zijn, gereserveerd zijn of gewoon niets zeggen
 • Eigenbelang altijd voorop laten gaan of juist geheel voorbijgaan aan eigen belangen
 • Voortdurend over eigen grenzen gaan of voortdurend de grenzen van de organisatie opzoeken
 • Voorbijgaan aan eigen behoeften of alleen maar oog hebben voor eigen behoeften
 • Niet kunnen omgaan met het spanningsveld tussen eigenbelang en organisatiebelang

Gezonde organisaties

Gezonde organisaties voorkomen verzuim door de inzetbaarheid te vergroten.

Gezonde organisaties en teams

Team- en organisatieontwikkeling

Bekijk onze interventies en trainingen voor teamontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Team en organisatie

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.