Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Delegeren: competentie voor leidinggevenden

Delegeren is een competentie voor leidinggevenden en managers. Wie goed kan delegeren heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de anderen. Hij/zij is in staat om een deel van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden over te dragen aan medewerkers binnen de organisatie. Voor delegeren is ook durf en moed nodig. Uiteraard zijn er risico’s aan verbonden: het kan ook misgaan immers? Wat voor vaardigheden komen er bij kijken? Is delegeren te ontwikkelen?

Vaardigheden

Welke vaardigheden en inzichten heeft de leidinggevende nodig bij de competentie delegeren? De leidinggevende:

 • heeft inzicht in welke taken wel gedelegeerd kunnen worden en welke taken niet gedelegeerd kunnen worden
 • heeft een goed inzicht waar de eigen sterke punten liggen
 • heeft een goed en realistisch beeld van de sterke punten van zijn/haar teamleden en houdt bij het delegeren rekening met de capaciteiten van de medewerker
 • is bereid taken en verantwoordelijkheden over te dragen
 • is bereid om medewerkers taken te leren (coachen)
 • kan goed instructie geven
 • is duidelijk over verwachtingen
 • kan medewerkers de ruimte geven om de taken op eigen wijze uit te voeren
 • maakt duidelijke afspraken over voortgang en hoe hij/zij geïnformeerd wil worden over de voortgang (voortgangsbewaking)
 • maakt afspraken over eventuele knelpunten bij de te delegeren taak en hoe deze kunnen worden opgelost zonder zelf in te grijpen of de taak over te nemen
 • weet medewerkers te motiveren om de taak goed uit te voeren
 • heeft inzicht hoe je taken wel en niet moet delegeren

delegeren competentie

Doe de leiderschapstest

Wil je inzicht in jouw natuurlijke stijl van leidinggeven (online test)? Wil je weten waar jouw individuele leiderschapskwaliteiten liggen?

Wil je jouw persoonlijke ontwikkeldoelen leren kennen?

Meer informatie

Competenties ontwikkelen voor leidinggevenden

Wil je een training volgen om jouw leidinggevende competenties te vergroten? We maken zo een maatwerktraining voor jou. Neem gerust contact met ons op!

Competentieontwikkeling voor leidinggevenden

Leren delegeren

Op de juiste wijze taken leren delegeren? Hoe pak je het aan? De Steven is specialist in training en coaching voor leidinggevenden en managers. De training delegeren en loslaten voeren wij uit voor leidinggevenden als groepstraining en individueel coachingstraject. Zie ook: training delegeren en loslaten.

Wanneer is delegeren belangrijk?

Delegeren is een zeer belangrijke competentie in de volgende opzichten:

 • het draagt bij aan de individuele ontwikkeling van de medewerker
 • het draagt bij aan de ontwikkeling van het team
 • geeft ruimte voor de leidinggevende om zich te concentreren op taken die in zijn/haar functie van belang zijn
 • draagt bij aan het vertrouwen in het team en het zelfvertrouwen van de medewerker
 • motiveert medewerkers en vergroot hun kennis en ervaring

Wanneer gaat het mis?

Leidinggevenden die alles zelf willen doen of die menen dat zij alleen in staat zijn om bepaalde taken goed uit te voeren hebben in feite onvoldoende vertrouwen in de competenties van de medewerker. Of ze hebben niet de juiste medewerkers om zich heen verzameld of ze hebben een taak gedelegeerd aan een medewerker die niet competent is voor deze taak. Delegeren gaat mis wanneer medewerkers te weinig ruimte krijgen om de taken op eigen wijze uit te voeren of wanneer ze te strak worden aangestuurd. Delegeren gaat ook mis wanneer er geen stap verzet kan worden door de medewerker zonder goedkeuring van de leidinggevende. Delegeren is ook iets anders dan 'over de schutting gooien' met de instructie 'zoek het zelf maar uit'. Het gaat om vertrouwen geven, aanmoedigen, loslaten maar ook open blijven staan om de medewerker te begeleiden als die dat nodig heeft. En waardering geven natuurlijk.

Competenties voor leidinggevenden

Bekijk ook andere competenties voor leidinggevenden.

Competenties leidinggevenden

Leerdoelen voor leidinggevenden

Bekijk andere leerdoelen voor leidinggevenden.

Leerdoelen leidinggevenden

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit e-book (PDF) via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden.

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Online training autonomie en persoonlijk leiderschap!

Online training autonomie

De online training Autonomie en Persoonlijk Leiderschap helpt jou bij jouw persoonlijke groei. De 8 modules bieden diepgaande inzichten en praktische tools. Het werkboek, met 22 opdrachten, bevordert zelfreflectie en bevraagt je behoeften, gevoelens, en keuzes. Jan Stevens, de trainer, presenteert de video's, waarin hij de essentie van autonomie en leiderschap belicht. Het e-book en de video's bieden een holistische benadering, van zelfreflectie tot effectieve communicatie. Deze training, inclusief praktische informatie en de mogelijkheid tot downloaden van het werkboek en e-book, is een must voor wie streeft naar persoonlijke ontwikkeling. Een investering in jezelf die de moeite waard is.

Meer informatie

Authentiek communiceren: dat kun je leren!

ebook communicatie

Je zendt wie je bent. Dat is authentiek communiceren. Dat betekent dat je communiceert zoals je van origine bent. Originaliteit dus en geen kopie of imitatie van anderen. Niet zoals de wereld om je heen verwacht dat het zou moeten. Maar gewoon: zoals jij bent!

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.