Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Ziekteverzuim in de zorg enorm gestegen

Het ziekteverzuim in de zorg is de laatste jaren fors gestegen. Wat is daar aan de hand en hoe krijg je daar een normaal verzuim? In dit artikel gaan we in op mogelijke oorzaken.

Ziekteverzuim in de zorg fors toegenomen: oorzaken?

Verzuimcijfer in de zorgsector

Eerst een paar cijfers, Het gemiddelde verzuimpercentage van alle bedrijven , overheid en organisaties in Nederland schommelt rond de 4% en is aan het afnemen.

In de zorg echter neemt het verzuim toe. In 2013 lag het verzuimpercentage rond de 5%. In 2017  was dit percentage gestegen naar 6%.  Misschien lijkt 1%  stijging niet zoveel maar als je de kosten van het verzuim berekent kom je op een stijging van €2,75 miljard naar 3.31 miljard aan verzuimkosten.

Langdurig verzuim

Het hoge percentage in de zorg wordt veroorzaakt door medewerkers die langdurig verzuimen. Bij langdurig verzuim zitten mensen tussen de 3 en 12 maanden thuis. (cijfers vernet).  Als oorzaak wordt vooral hoge werkdruk en werkstress genoemd die is ontstaan na forse bezuinigingen en hervormingen in de zorg in 2012.

Ziekteverzuim kost zorgsector half miljard

Lees ook het artikel uit het Algemeen Dagblad: ziekteverzuim kost zorgsector half miljard of het artikel uit Trouw: door ziekteverzuim lekt een half miljard euro weg uit de zorg.

Waarom leiden hervormingen in de zorg tot verzuim?

Hervormingen en bezuinigingen komen echter in veel organisaties voor, maar lang niet alle leiden tot een hoger verzuim. Waarom in de zorg dan wel? Wat maakt de zorg zo bijzonder? Volgens ons omdat de zorg in essentie geen bedrijf is en dus ook niet bedrijfsmatig moet worden aangestuurd. De traditionele, beheersmatige bedrijfsvoering die voor veel bedrijven goed genoeg is, werkt niet of veel minder in ziekenhuizen of verpleeghuizen.

Het verschil zit hem hierin: een patiënt is – in essentie - geen klant. Patiënten kunnen ernstig ziek zijn, pijn lijden, angsten hebben en zich daardoor onzeker of kwetsbaar voelen. Daar adequaat mee omgaan is van een geheel andere orde dan het produceren of leveren van een product aan een willekeurige klant.

Het grote verschil is dat een patiënt altijd mede bepalend is voor het resultaat van een behandeling. Terwijl een klant een product koopt wat voldoet aan vooraf beschreven specificaties en dus vooraf weet wat hij krijgt, moet een patiënt altijd maar afwachten of de behandeling aanslaat.

Zorg vraagt andere vorm van organiseren

Dit maakt dat de zorg een totaal andere wijze van organiseren behoeft dan een bedrijf. Het maakt in een bedrijf, voor het product niet uit of verkoper  X het verkoopt of verkoper Y. In de zorg wel: daar komt het neer op telkens individuele afstemming van de zorgvraag op dat moment, met de te leveren dienst. Dat is nauwelijks in processen of procedures te vatten.

Toch wordt in de zorg verregaande protocollering geëist. Dit is begrijpelijk vanuit bedrijfsmatig standpunt wat gericht is op procesbeheersing en vanuit kwaliteitsdenken maar de essentie dat geen enkele patiënt hetzelfde is wordt daarmee gemist.

Het is juist dit missen van tijd voor individuele aandacht voor de patiënt en het moeten voldoen aan allerlei protocollen en regels die het werk in de zorg stress opleveren. Als die stress lang aanhoudt ligt langdurig ziekteverzuim op de loer.

Hoe kan het wel?

Door de hervormingen en bezuinigingen is de werkdruk in de zorg flink toegenomen. Nieuwe medewerkers zijn nauwelijks te vinden en de vraag naar zorg neemt toe. De oude oplossing om bij hoge werkdruk meer mensen in te zetten, werkt ten dele en  vaak zijn nieuwe mensen niet te vinden. De ervaren werkdruk kan verlaagd worden door minder te sturen op beheersing, meer op bevlogenheid en verbinding. Niet het management is alles bepalend maar de medewerkers zelf.

Opgeleide professionals

In de zorg werken hoog opgeleide professionals die zeer gemotiveerd zijn voor hun vak, die uitstekend in staat zijn om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te leveren. Ze moeten alleen niet gehinderd worden management wat gericht is op beheersing en productiviteit.

Autonomie bevorderen

Meer autonomie bij de individuele zorgverlener, onderling in teams de vrijheid geven om afspraken te maken, elkaar kunnen en durven aanspreken, beter samenwerken.  Niet alleen aandacht voor de plan -do- check -act cyclus maar ook voor wat het team drijft, de teambehoeften en individuele behoeften. Het hoger management hoeft dan alleen nog maar kaders te stellen waarbinnen de teams en professionals mogen opereren.

Bevorder bevlogenheid!

Op deze wijze bevorder je bevlogenheid in de organisatie, geef je verantwoordelijkheid en leg je de verantwoordelijkheid op de plek waar het hoort in de zorg, bij de directe zorgverleners.

Gevolg is dat het ziekteverzuim daalt, het verloop van medewerker daalt, de productiviteit en de medewerkerstevredenheid stijgt en de verzuim kosten blijven binnen de perken.

In de zorg gaat het om vertrouwen

Bij hoog verzuim inzetten op een stevige verzuim aanpak is alleen zinvol als daar missers worden gemaakt. Een stevige aanpak op verzuim heeft betrekking op 20% van de medewerkers die voor het hoge verzuim zorgen. Het is een beheersmaatregel gericht op iets wat je niet wilt. Inzetten op bevlogenheid betreft alle medewerkers en is een maatregel gericht op iets wat je wel wilt. In de zorg gaat het om vertrouwen. Het organiseren van vertrouwen vereist heel andere aansturing dan het organiseren van een winst gedreven organisatie.

Andere leerdoelen

De trainers van De Steven hebben nog meer leerdoelen voor u uitgewerkt gericht op 'verzuim en inzetbaarheid'.

Leerdoelen: verzuim en inzetbaarheid

Training en coaching

Bekijk onze training in het kader van verzuim en inzetbaarheid.

Auteur

Dit artikel is geschreven door: Peter Weustink

Peter Weustink trainer - coach


Nieuw in de webshop

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Webinar terugkijken: ontdek jouw kwaliteiten en talenten

Wil je de webinar terugkijken over het ontdekken van jouw kwaliteiten en talenten? Onderwerpen:

  • Wat is talent?
  • Wat zijn kernkwaliteiten?
  • Indeling van kwaliteiten
  • Zelfvertrouwen en kwaliteiten
  • Kwaliteiten in de koelkast
  • Jouw kwaliteiten ontdekken

Schrijf je meteen in en na betaling van € 12,50 krijg je meteen toegang.

Webinar kwaliteiten

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.