Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Dreigend ontslag?

Is er bij u sprake van dreigend ontslag? Waar baseert u dat op? Is dat een gevoel wat bij u leeft? Bent u bang dat de werkgever van u af wil en tot ontslag overgaat? Wellicht kunt u er de vinger niet goed achter krijgen en bekuipt u een gevoel van wantrouwen wanneer u in gesprek komt met de leidinggevende  of met uw werkgever.

Dreigend ontslag: wat zijn de voortekenen?In dit artikel behandelen wij de voortekenen of signalen die wijzen op exit.

Stelregel: men kan van iedereen af!

Ook al zijn er duizenden wetten waarin u als werknemer wordt beschermd. Wij hebben de stelregel dat de werkgever (als het erop aankomt) van iedereen af kan. Is ’t niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Het verschil is de prijs die men ervoor moet betalen. We zijn er niet voor om u met angst in te peperen. Echter: dit is gewoon de realiteit.

Spiegeling van uzelf is noodzakelijk

Zelfreflectie en uzelf de spiegel voorhouden is als allereerste van belang op het moment dat u met dit soort gevoelens rondloopt. In hoeverre haalt u zich dingen in uw hoofd die er niet zijn? In hoeverre ziet u beren op de weg? Altijd goed om dat onderdeel even kritisch te bekijken.

Signalen

Wat zijn de signalen  die wijzen op naderend ontslag?

 • U hebt in de laatste beoordeling of tijdens het laatste functioneringsgesprek opeens een aantal negatieve punten toegeschoven gekregen
 • Uw leidinggevende reageert afstandelijk op u en de relatie wordt er de laatste tijd niet beter op
 • U hebt het gevoel dat de leiding u extra in de gaten houdt
 • U wordt aangesproken op resultaten terwijl dit in het verleden niet gebeurde
 • U merkt dat u opeens gemeden wordt in bepaalde zaken terwijl men u daar vroeger bij zou betrekken
 • U krijgt bepaalde informatie niet meer doorgespeeld en u merkt dat u niet meer serieus genomen wordt
 • U krijgt opmerkingen in de trant van: ‘hoe zie je jezelf in de nieuwe koers die we varen?’  of ‘hoe lang zie je het hier nog zitten?’. Ook een leuke: ' misschien is het goed dat je af en toe ook eens om je heen kijkt of dat je je talent ook eens benut in andere werksituaties'
 • Herkent u de opmerking: 'weet je wel wat je kost?' Of: 'jouw salaris weegt niet  op tegen de prestaties die je levert!' (het wordt al wat puntiger zo vindt u niet?)
 • Men heeft het voortdurend over de oude garde die belemmerend is bij de nieuwe cultuur die men wil ontwikkelen
 • U hoort regelmatig dat de medewerker die er al wat langer zit te weinig veranderingsbereid is
 • Voortdurend wordt u aangesproken op andere punten van uw functioneren en de leiding laat merken dat u er toch steeds niet aan voldoet
 • Steeds vaker krijgt u gesprekken waar een HRM adviseur bij betrokken is en u merkt dat daar ook verslaglegging van gedaan wordt (het vormen van een personeelsdossier is begonnen)
 • Leuke projecten gaan naar collega's en u krijgt steeds te horen hoe goed dat zij het doen
 • Er vinden overleggen plaats waar u niet bij betrokken bent, waar u niet voor uitgenodigd wordt of die plaatsvinden op die dag dat u er niet bent
 • Het kan zelfs ontaarden in pesten en intriges op de werkvloer

Nieuwe heren, nieuwe wetten

Nieuwe heren zorgen soms voor nieuw beleid, nieuwe wetten. Het kunnen ook nieuwe dames zijn overigens die een nieuwe koers voorstaan of die de bedrijfscultuur willen veranderen. Soms zorgen nieuwe heren of nieuwe dames ervoor dat medewerkers rücksichtslos wordt verteld dat ze niet meer meekunnen bij het bedrijf. Of ze vragen zich af wat uw toegevoegde waarde nog is bij de nieuwe koers van de organisatie.

Het raakt u emotioneel!

Laten we voorop stellen: ontslag krijgen is niet leuk en zeker niet als dat onverwachts uit een hoge hoed wordt getoverd. Ontslag is een rouwproces. Iets wat van waarde voor u is, wordt u ontnomen. Dus roept het emotie op. Negatieve gevoelens kunnen de overhand krijgen bij u zeker als u het gevoel hebt dat het onterecht is en dat er spelletjes met u worden gespeeld. Hoe het  met u gaat weten wij niet maar we durven wel een voorspelling te doen:

 • uw twijfel neemt zienderogen toe en uw wantrouwen groeit
 • soms bent u boos en soms bent u verdrietig
 • soms twijfelt u over uzelf: misschien overdrijft u ook wel en moet u er niet zo zwaar aan tillen
 • uw onzekerheid groeit en uw zelfvertrouwen daalt
 • het gevaar dat u primair gaat reageren is daadwerkelijk aanwezig

Voorkom primaire reacties

Dan gaan we tot slot over naar een aantal tips. Belangrijk is dat u zich niet laat leiden door emoties en gevoelens. We zeiden al: het gevaar van primair reageren is aanwezig. Er gebeurt iets en u wordt zo boos dat u in emotie reageert. Bam! Pas op: u zit in de tang. Uw werkgever voorziet u op deze wijze van olie op het vuur en als het erg uit de hand loopt is er reden voor een ontslagaanvraag wegens een verstoorde relatie. Trap er niet in, zo is ons advies. Wat ons betreft mag iedereen uw emoties kennen maar in de gesprekken met uw werkgever:

 • Richt u zich op feiten en cijfers
 • Bent u zakelijk
 • Maakt u afspraken of zorgt u dat de leidinggevende afspraken met u maakt
 • Vraagt u voortdurend om bevestiging per email of schriftelijk van de gemaakte afspraken
 • Vraagt u door naar onderbouwing
 • Zorgt u dat goed geïnformeerd bent over de gang van zaken
 • Hebt u tijdig juridisch advies ingeschakeld
 • Laat u zich niet in een hoek manoeuvreren door uw werkgever

Het is van belang dat u u realistisch bent ook naar uzelf toe over de kansen. Zoek daarom iemand waar u van u af kunt praten en waarmee u kunt sparren. Belangrijk is om uw hoofd koel te houden en strategisch te handelen. Ons advies is om een adviseur in te schakelen: hetzij een advocaat, juridische hulp via uw rechtsbijstandsverzekering of de vakbond wanneer u daar lid van bent.

Ga vooral niet bij de pakken neerzitten

Hoe vervelend het voor u ook is: ga nooit bij de pakken neerzitten.

 • Kies voor uzelf en voorkom een eindeloos arbeidsconflict met de werkgever

Wordt niet passief maar maak keuzes bij het arbeidsconflict.

Arbeidsconflict

Bekijk onze artikelen over arbeidsconflict en/of ontslag.

Arbeidsconflict

Carriére en werk

Training en coaching gericht op carriére en werk.

Carriére en werk

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.