Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Missers leidinggevende bij het motiveren van medewerkers

Als leidinggevende hebt u grote invloed op de motivatie van uw medewerkers. Onze visie op motivatie is als volgt: medewerkers zijn er zelf verantwoordelijk voor. Of ze altijd verantwoordelijk zijn voor demotivatie of ongemotiveerdheid is te betwijfelen. Gedrag en houding van de leidinggevende kan daarbij namelijk een grote rol spelen.  Missers bij de aansturing van uw personeel kunnen zorgen voor demotivatie en desinteresse. Wat zijn deze missers?

Valkuilen voor de leidinggevende

Missers motiveren medewerkers door leidinggevendeVaak is er bij leidinggevenden begripsverwarring over het motiveren van hun medewerkers. We noemen een aantal voorbeelden:

 • Laissez faire: laat maar lopen

  Laissez faire betekent: laat maar gaan of laat het maar op zijn beloop.  Een voorbeeld daarbij is de medewerker die nog niet bekwaam is in zijn functie maar geen begeleiding en ondersteuning van de leidinggevende krijgt. Hij/zij wordt aangestuurd door de leidinggevende alsof hij/zij het vak al beheerst. Gevolg kan zijn dat de medewerker zich onzeker gaat voelen of fouten gaat maken. Wat gaat hier fout?

  • De leidinggevende delegeert taken en verantwoordelijkheden aan iemand die nog beginner is
  • Er wordt geen begeleiding of onvoldoende ondersteuning aangeboden
 • Bemoederen en betuttelen

  Een tweede misser noemen we bemoederen en betuttelen. De  leidinggevende blijft er maar bovenop zitten, schrijft voor, dicteert, geeft aanwijzingen terwijl de medewerker hier niet om vraagt. Er wordt dus een vorm van begeleiding aangeboden die niet voorziet in de behoefte van de medewerker. Ook door deze houding kan onzekerheid ontstaan bij de medewerker.

 • De controlefreak

  Een derde misser is de leidinggevende in de rol van controlefreak en wil alles weten over de voortgang en hoe het allemaal verloopt terwijl de medewerker vakbekwaam en taakvolwassen is. Kortom: de medewerker beheerst zijn vak uitstekend maar wordt voortdurend aangestuurd door de leidinggevende in de rol van controleur / instructeur. Gevolg is: irritatie en frustratie bij de medewerker.

 • Aanjagen en opjagen

  Soms menen leidinggevenden dat aanjagen en opjagen hetzelfde is als stimuleren en aansporen. Ze leggen hoge doelstellingen op aan de medewerker en voortdurend worden medewerkers aangesproken op de voortgang van de werkzaamheden, op eventuele fouten die gemaakt worden, op de snelheid van werken. Dit gedrag van de leidinggevende werkt demotiverend en kan zorgen voor gelatenheid onder het personeel. Er ontstaat iets van: ‘ze bekijken het maar’.

 • Opleggen: té sturend

  Leidinggevenden die van alles opleggen, motiveren het personeel niet. Daarbij denken we aan het opleggen van doelstellingen, targets, het voorschrijven van werkinstructies. Het is vanzelfsprekend dat er doelstellingen gehaald moeten worden maar de kunst is om ze samen met uw medewerkers te formuleren. In dit geval is de leidinggevende té sturend waardoor hij/zij bevordert dat de medewerker zijn/haar verantwoordelijkheid niet neemt of ervaart.

 • Afrekenen of aanspreken

  Afrekenen op fouten gebeurt wanneer de medewerker voortdurend corrigerend wordt aangesproken en aangestuurd waardoor hij zelfvertrouwen verliest en het plezier in de werkzaamheden afneemt (de leidinggevende veroorzaakt dit met eigen houding en gedrag). Aanspreken op is wat anders dan afrekenen.

 • Onduidelijkheid

  Onduidelijkheid is ook een demotiverende factor voor medewerkers. Wanneer er onduidelijkheden zijn of wanneer de afspraken niet helder zijn,  gaan medewerkers zich onzeker voelen. Ze weten namelijk niet wat er van hun verwacht wordt.

 • Gebrek aan waardering

  Gebrek aan waardering draagt bij aan ongemotiveerd personeel. Waarderen roept nogal eens verwarring op maar heeft niets te maken met de hele dag complimenten geven aan de medewerker. Loftrompetten wennen snel en de houdbaarheidsdatum van deze methodiek is bijzonder kort. Gebrek aan waardering betekent dat de leidinggevende:

  • Te weinig zicht heeft om de medewerker de juiste dingen laten doen en het  werk en de functie toe te snijden op de kwaliteiten van de medewerker
  • Te weinig eerlijke feedback geeft over de ontwikkeling van de medewerker
  • De medewerker onvoldoende stimuleert om zich verder te ontwikkelen
  • Te veel benoemt wat fout gaat en te weinig uitspreekt wat goed gaat
 • Overnemen in plaats van motiveren

  Een valkuil voor leidinggevenden kan zijn dat ze het werk overnemen van de medewerker. Bijvoorbeeld vanuit de gedachte dat ze het zelf beter kunnen of zoals het vaak wordt gezegd: 'dan weet ik zeker dat het goed komt'. Daarmee ontneemt u de medewerker een kans om zich door te ontwikkelen. U moet faciliteren. Dat is wat anders!

11 redenen voor motivatieproblemen medewerker

Wilt u inzicht in de 11 redenen voor motivatieproblemen bij medewerkers?

11 redenen onvoldoende functioneren medewerker

Wilt u inzicht in de 11 redenen voor onvoldoende functioneren medewerker.

Gedrag en houding leidinggevenden

Gedrag en houding leidinggevende bij motivatie personeelGedrag en houding van de leidinggevende heeft dus wel degelijk invloed op de motivatie en demotivatie van de medewerkers. In de training motiveren en enthousiasmeren komen al dit soort aspecten aan de orde.

Inzicht en bewustwording

Bewustwording en inzicht voor leidinggevenden is van groot belang. Hoe gemotiveerder uw team is, hoe gemakkelijker het wordt. Bovendien bevordert u werkplezier en gaan de prestaties omhoog.

 • Medewerkers aansporen en stimuleren is wat anders dan medewerkers aanjagen of opjagen
 • Medewerkers intrinsiek motiveren is wat anders dan doelen opleggen of targets neerleggen (hoewel daar op zich niets op tegen is)

Zelfmotivatie

Niet de leidinggevende is verantwoordelijk voor de motivatie van zijn medewerkers. Medewerkers zijn er zelf verantwoordelijk voor. U helpt uw medewerker door ze inzicht te geven in zelfmotivatie (hoe motiveer ik mijzelf)!

Leerdoelen

We hebben nog meer leerdoelen voor de training motiveren medewerkers voor u uitgewerkt.

Leerdoelen training motiveren

Training motiveren

Bekijk de training motiveren van medewerkers voor leidinggevenden en managers.

Training motiveren van medewerkers

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Nieuw: Hoe ga je met je tijd om?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoe ga je met je tijd om?

Ebook time

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste workshops, webinars of artikelen die wij plaatsen? Abonneer je op onze (gratis) nieuwsbrief!

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.