Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Medewerker is het oneens met de verslaglegging van het functioneringsgesprek

Uw medewerker is het oneens met de verslaglegging van het functioneringsgesprek. Wat moet u doen als leidinggevende of manager? Hoe reageert u daarop? Welke stappen onderneemt u?

Wat is er aan de hand?

Verslag functioneringsgesprekVooropgesteld: een functioneringsgesprek is tweezijdig. Dat betekent dat de verslaglegging een correcte weergave moet zijn van het functioneringsgesprek voor zowel de leidinggevende en de medewerker. De vraag is dus: is de medewerker het oneens met de punten die u tijdens het functioneringsgesprek hebt ingebracht of is de medewerker het oneens met de wijze waarop een en ander in de verslaglegging terecht is gekomen.

  • Verschil van mening over de inhoud van het gesprek

    Indien de medewerker het oneens is met de inhoud van het functioneringsgesprek dan adviseren wij om de medewerker te laten verwoorden waar hij / zij het niet mee eens is. Wellicht kunt u dat als bijlage toevoegen aan het verslag waarna het verslag door beiden voor accoord getekend kan worden.
  • Verschil van inzicht over de verslaglegging

    Wanneer het verschil van inzicht alleen bestaat over de wijze waarop e.e.a. in het verslag is terechtgekomen kunt u samen met de medewerker bekijken waar dat verschil zit en hoe u dat zodanig kunt bijstellen dat u zich daar samen in kunt vinden.

Discussie over de beoordeling

Ontstaat er discussie of strijd over de beoordeling van het functioneren? Is er verschil van inzicht?

Oneens met de beoordeling

Medewerker weigert verslag beoordeling te tekenen

Kent u de discussie: ondertekenen voor ‘gezien’ of voor ‘akkoord’? Ontstaat er een juridische discussie?

Weigeren ondertekening verslag beoordeling

Essentieel moment

Voor zowel de medewerker als leidinggevende is het moment van discussie over een verschil van inzicht een cruciaal moment. Misschien zelfs nog een belangrijker moment dan het functioneringsgesprek zelf. Hoe voert u dit gesprek? Hoe houdt u de tweezijdigheid van het functioneringsgesprek in stand op basis van openheid en respect? Ook: waarom ontstaat deze discussie?

  • Voelt de medewerker zich tekort gedaan?
  • Is er angst voor voor een negatieve follow-up bij de medewerker?
  • Heeft de medewerker het gevoel dat de punten die hij/zij heeft ingebracht onvoldoende serieus zijn genomen?

Zaak is om dit onderbuikgevoel op tafel te krijgen. Immers één van de doelstellingen van het functioneringsgesprek is om het functioneren te verbeteren en de samenwerking met de leidinggevende te optimaliseren.

Het verschil met een beoordeling

Het verschil met een beoordeling is dat deze eenzijdig is ook al is er verschil van inzicht.

Follow-up en verslaglegging

De juiste follow-up en verslaglegging zijn cruciaal bij het functioneringsgesprek en minstens zo belangrijk als het functioneringsgesprek zelf.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training functioneringsgesprekken

Bekijk de training functioneringsgesprekken voor leidinggevenden en managers. Wij verzorgen de training opmaat.

Training functioneringsgesprekken

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Hoogsensitief: label of labiel?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoogsensitief, label of labiel?

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.