Loading ...

Direct informatie? 0528 23 60 30

Of mail naar planning@desteven.nl

Weigeren ondertekenen verslag beoordelingsgesprek of beoordeling

Weigert de medewerker om het verslag van het beoordelingsgesprek of de beoordeling te ondertekenen? Wat moet u doen en wat kunt u eraan doen? Blijkbaar is de medewerker het oneens met de verslaglegging. De vraag is: hoe kan dat?

Oorzaken

Weigeren ondertekening beoordeling of verslag beoordelingsgesprek?We noemen een paar redenen om een verslag niet te willen ondertekenen:

 • Het verslag is volgens de medewerker geen correcte weergave van datgene wat besproken is. Dat kan om meerdere zaken gaan: de medewerker heeft zaken aangegeven die niet terug te vinden zijn in het verslag, er staan punten in het verslag die niet besproken zijn of er staan zaken in het verslag die niet correct zijn weergegeven.
 • De medewerker is het oneens met de beoordeling.
 • Een derde oorzaak: er ontstaat angst bij de medewerker. Het beoordelingsgesprek heeft de medewerker onzeker gemaakt en angst voor baanverlies is niet denkbeeldig. Op zich geen gekke reactie toch? De impact van een negatieve beoordeling op de medewerker kan erg groot zijn.

Beoordelen: wat is dat?

Dit artikel is geschreven in de serie: wat is beoordelen?

Beoordelen: wat is dat?

Functioneren: wat is dat?

Goed functioneren: wat is dat?

Wat is goed functioneren?

Ondertekenen voor gezien of voor akkoord

We weten dat er discussie kan ontstaan over tekenen ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’.  Als u niet oppast ontaardt dat in een soort welles-nietes spel wat kan ontstaan tussen de leidinggevende en de medewerker. Naar onze mening een zinloze discussie die kan leiden tot een verstoorde arbeidsrelatie of in ieder geval het vertrouwen tussen de leiding en de medewerker behoorlijk in de weg kan staan. Waarom ontstaat hier discussie over? Omdat er juridisch waarde wordt toegekend aan het ondertekenen ‘voor gezien’ of ‘voor akkoord’.

 • Voor gezien

  Tekent u het gespreksverslag voor gezien dan betekent het dat u te kennen geeft dat er een gesprek is geweest en dat u het verslag ontvangen hebt en dus de gelegenheid hebt gehad om kennis te nemen van het gespreksverslag.

 • Voor akkoord

  Tekent u voor akkoord dan wordt vaak gesuggereerd dat u met de inhoud akkoord gaat of dat u zich bindt aan de afspraken die gemaakt zijn. Overigens zijn wij van mening dat organisaties op dit punt wel duidelijker mogen zijn. Waar geeft u akkoord op? We noemen twee passages die u zou kunnen opnemen bij het verslag:

  • Wanneer de medewerker tekent voor akkoord dan betekent dit dat hij/zij instemt met de inhoud van het gesprek en dat hij/zij zich bindt aan de afspraken die zijn gemaakt.
  • Wanneer de medewerker tekent voor akkoord dan betekent dit dat hij/zij te kennen geeft dat het gesprek correct en zorgvuldig is verwoord (dat is nog wat anders dan het ermee eens zijn).

Waarom een juridische discussie?

We gaan even terug naar het doel van een beoordelingsgesprek. Een beoordelingsgesprek heeft tot doel om beter functioneren te bevorderen. Juridische discussies over gezien of akkoord dragen niet bij aan het onderling vertrouwen of openheid. Dus waarom wordt er zo’n halszaak van gemaakt?

Voorwaarden goed functioneren

Ons advies

Ons advies aan medewerker en werkgever is eenvoudig.

 • Indien de medewerker het oneens is met het verslag of met de beoordeling, laat hem/haar dan kort op papier zetten wat zijn/haar bezwaar is en voeg dat toe aan het beoordelingsverslag. Uit deze toevoeging blijkt dat de medewerker kennis genomen heeft van het verslag en vervolgens is specifiek vastgelegd waar de medewerker het niet mee eens is.
 • Bent u het samen niet eens over het functioneren van de afgelopen periode? Maak dan afspraken over de toekomst en teken die allebei voor akkoord.

Eenzijdig karakter beoordelen

Hoewel een beoordelingsgesprek een eenzijdig karakter heeft, kan het niet de bedoeling zijn om de medewerker monddood te maken of het zwijgen op te leggen. Het is niet erg dat er verschil van mening bestaat over het beoordelingsgesprek mits er van beide kanten op een volwassen wijze mee wordt omgegaan.

Leerdoelen voor de training

We hebben nog meer leerdoelen voor de training functioneren en beoordelen uitgewerkt.

Leerdoelen functioneren en beoordelen

Training en coaching

Bekijk de training functioneren en beoordelen voor leidinggevenden en managers.

Training functioneren en beoordelen

Auteur

Dit artikel is geschreven door Jan Stevens.

Jan Stevens


Jezelf kwijtraken en jezelf hervinden

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: Jezelf kwijtraken & jezelf hervinden

Ebook jezelf kwijtraken

Meer informatie

Hoogsensitief: label of labiel?

Bestel dit Ebook via de webshop! Titel: hoogsensitief, label of labiel?

HSP ebook

Meer informatie

Authentiek communiceren

Wil je werken aan jouw communicatie? E-book authentiek communiceren is te bestellen via de webshop!

ebook communicatie

Meer informatie

Onze nieuwsbrief

Ben jij leer- en nieuwsgierig? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
Met jouw aanmelding ga je akkoord met onze privacyverklaring en het ontvangen van onze nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op elk moment weer afmelden.

Telefonisch contact? Heb je vragen? Bel ons op 0528 23 60 30 en vraag naar Monique van Nuil.